Axel och Freja Leman – stöttepelare i Sörforsa

En av dem som undertecknade uppropet till Folkpartiets bildande 1934 var Axel Leman (1871–1957), disponent i Sörforsa. Han var uppväxt i en affärsfamilj i Stockholm. Under sin studietid vid Uppsala universitet drabbades han av en svår sjukdom och följde under konvalescensen 1897 med en läkarvän till dennes hem i Hälsingland.

Där fick han kontakt med några linodlande bönder i Forsa socken utanför Hudiksvall som ville starta ett industriellt linspinneri. De måste dock importera kompetens och utrustning, varför de behövde hjälp av någon språkkunnig person för att få igång verksamheten. De fann en sådan person i Axel Leman.

Han blev mycket intresserad av tankarna på ett linspinneri, en verksamhet han dock aldrig sysslat med. Därför åkte han på ett läroår till Böhmen för att inhämta industriella kunskaper. Där rekryterade han även spinnmästare, förmän och arbetare till den fabrik han skulle anlägga i Sörforsa.

Helsinglands Linnespinneri grundades 1898 och blev störst i Skandinavien. Leman tog också initiativ till fusioner med andra svenska textilindustrier och byggde upp en stor och modern textilkoncern (numera Almedahls) som han ledde till 1951. Han var också framträdande i näringslivets organisationer.

Axel Lehman bodde hela sitt liv kvar i Sörforsa. Han hade 1899 gift sig med Freja Hådell (1875–1949), dotter till en bankdirektör i Hudiksvall. Tillsammans gjorde Axel och Freja Leman stora insatser för att kring fabriken i Sörforsa skapa ett välordnat industrisamhälle. De anlitade den berömde arkitekten Cyrillus Johansson för att rita arbetarbostäder. I Sörforsa finns även ett litet katolskt kapell, anlagt 1909. Det tillkom med stöd från kejsar Frans Josef när en hel by på 125 personer flyttade hit från Böhmen.

Freja Leman var mycket engagerad i att skapa välfärdsinrättningar för de anställda. Hon lät 1907 uppföra ett industridaghem, som anses vara landets första. Senare tog hon initiativ till bland annat husmodersskola och ungdomsgård. Axel Lehman var mycket aktiv i kommunalpolitiken. Freja och Axel Leman gjorde donationer till parkanläggningar och skulpturer i Forsa och Hudiksvall samt till utbildning och sociala ändamål.

Anders Johnson

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg