Reklampionjären Sofia Gumælius

Sofia Gumælius (1840–1915) kom från en liberal tidningsfamilj. Hennes far, Otto Gumælius, hade 1843 grundat Nerikes Allehanda i Örebro och den övertogs sedan av Sofias bror Arvid. Det var brodern som 1877 uppmanade Sofia att öppna annonsexpedition i Stockholm.

Som startkapital hade hon 19 egna och 35 lånade kronor. Affärsidén var att när ett företag ville annonsera i flera tidningar, skulle det inte behöva vända sig till mer än ett ställe för att beställa och betala annonserna. Det hade under några år på 1870-talet funnits en liknande verksamhet i Stockholm men Gumælius annonsbyrå räknas som det första varaktiga reklamföretaget i Sverige. Verksamheten gick bra och hon öppnade kontor också i Malmö, Göteborg, Oslo och London.

Sofia var en stor affärsbegåvning och när hennes affärsvänner ute i landet klagade på att de hade svårt att få tag på tryckerimateriel grundade hon 1883 ett företag som drev handel med tryckfärg, skrivmaskiner, papper och tryckeritekniskt materiel. 1910 sammanställdes Sveriges första annonsprislista på hennes annonsbyrå. Där listades över 500 tidningar med priser och format. Fyra år senare skaffade hon sig ett eget tryckeri.

Sofia Gumælius anställde nästan bara kvinnor för att på så sätt bidra till att förbättra kvinnors ställning i samhället. Hon var även aktiv i den kvinnliga rösträttsrörelsen.

Anders Johnson

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg