Bengt Westerberg: Jag röstar på Liberalerna

Med endast dagar kvar till valdagen pratar NU med Folkpartiets tidigare partiledare Bengt Westerberg om hur hans tankar går kring EU-valet.

– På ett allmänt plan är jag naturligtvis oroad över högervridningen som ser ut att ske även i Europa, säger han. Det är bara valprognoser och fortfarande osäkert, men det mesta tyder på att det blir en framgång för de mer högerextrema partierna i valet.

– Jag tycker att det är angeläget att både den liberala gruppen och den gröna gruppen i Europaparlamentet stärks och att man försöker säkerställa att de får behålla sina positioner.

Har du bestämt dig för vem du ska rösta på?
– Ja, jag kommer att rösta på Karin Karlsbro. Hon har tagit avstånd ifrån de mer högerextrema partierna, inklusive Sverigedemokraterna, och naturligtvis innebär en röst på henne, en röst på den liberala gruppen i Europaparlamentet.

Centerpartiet ingår i samma grupp som Liberalerna i Europaparlamentet, Renew Europe, och de har varit ute och försökt att få Liberalerna sparkade ur gruppen.

Hur ser du på det?
– Jag tycker det är ett misstag, framför allt för att det är viktigt att stärka den liberala gruppen i Europaparlamentet.

Hur tror du att det går för Liberalerna i valet?
– Det är svårt att veta. Det är nog många som funderar på om det blir bortkastad röst och den risken finns naturligtvis.

– Detsamma gäller flera partier men jag vill ändå hoppas att Karin Karlsbro kommer in. Och kan jag i någon liten ringa mån bidra till det, så gör jag gärna det.

Bengt Westerberg vill återknyta till det han sa inledningsvis om att det är viktigt att man stärker den liberala gruppen och även den gröna gruppen.

– Det betyder också mycket för vad som händer i Europa. Ska vi nå målet när det gäller klimatpolitiken och mycket annat i Europa då är det viktigt att de grupperna stärks.

Det är svårt att få väljarna att förstå skillnaden på olika grupper i parlamentet och vad de står för. Hur ska vi få fram det i debatten?

– Det där är knepigt. Debatten i Europaparlamentet och Europa speglas inte så väl i svenska medier.

– Jag tycker att till exempel på SVT borde ha en EU-byrå, likt Utrikesbyrån och Politikbyrån. Då skulle man få en större möjlighet att följa det som sker i Europa och väljarna kunna bli mer medvetna om att det här är en del av vår verklighet.

– Man kan inte ta igen så mycket under några veckor inför ett val, utan man behöver ha mer kontinuerlig folkbildning på det här området, avslutar Bengt Westerberg.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen