Besök i underjorden

Två artiklar som jag på sistone har skrivit har lett till mindre twitter- och facebook-stormar.

Den första handlade om hur Sverige ligger vidöppet för desinformationskampanjer. Vi vet att det finns två så kallade ”trollfabriker” i Petersburg där Putin-anställda på heltid skriver inlägg på kommentarsplatser i utländska medier, bland annat svenska. ”Nättroll” är den etablerade beteckningen på anonyma skribenter på nätet.

Syftet med nätaktionerna är inte bara att föra fram de ryska argumenten, utan också underminera trovärdigheten hos medier och politiker i demokratierna.

De antidemokratiska aktiviteterna på nätet är också omfattande. Ungdomsbarometern redovisade nyligen att olika konspirationsteorier (som till exempel att världen styrs av hemliga sällskap) har fått fäste hos många ungdomar.

Till min förvåning ledde denna artikel till starka angrepp från den yttersta högern. När jag skrev om konspirationsteorier var det på uppdrag av ”Rotschild” eller Bilderberggruppen – påstod flera. Komiskt om det inte vore sorgligt. Påtagligt många av dem som skrev kommentarer försvarade Putin. Det finns uppenbarligen en viss, liten, Viktor Orbán-opinion i Sverige.

Den andra artikeln argumenterade för att vi i Sverige, liksom i Norge, ska genomföra en försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder i vissa kommuner i kommande två kommunalval. Skälet är att bredda och fördjupa demokratin genom att unga skolas in i valdeltagande. I Österrike, tyska delstater och en rad amerikanska kommuner är rösträttsåldern 16 år och det tycks fungera.

Naturligtvis finns motargument. Förändringar i demokratin innehåller nästan alltid målkonflikter. Just därför är försöksverksamhet ett varsamt sätt att gå fram.

Men reaktionerna på nätet var delvis av annat slag. Många tolkade förslaget i främlingsfientliga termer: Jag ville att ”skäggbarn” skulle få rösta etcetera.

Twittrare från underjorden är ingen folkopinion, men det är samtidigt påtagligt att liberala och förnuftiga synpunkter ofta lyser med sin frånvaro på nätet.

Med tanke på att nätet i så hög grad tagit över både som informationsförmedlare och opinionsarena är kunskap om källkritik och hur man inte ska låta sig luras av konspirationsteorier något väsentligt.  Undersökningar från Skolverket och Statens medieråd visar tyvärr att det är dåligt med undervisningen i källkritik.

Olle Wästberg har bland annat varit riksdagsledamot, ledamot av FP:s partistyrelse, chefredaktör för Expressen och generalkonsul i New York.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg