Modern värnplikt inte helt fel

Sju av tio svenskar vill återinföra värnplikten meddelade Dagens Nyheter och Ipsos häromdagen. Och när Folk och försvars konferens öppnade i Sälen i söndags talade utrikesminister Margot Wallström om att hon ser ett behov av en ny ”modern” värnplikt, som även kan innebära civila insatser.

Behovet av någon form av värnplikt eller liknande finns, det är helt uppenbart. I dag saknas halva den svenska krigsorganisationen, runt 7 500 soldater. Det svenska försvaret har inte lyckas med att på frivillig väg rekrytera och fylla de luckor som uppstod i och med att värnplikten avskaffades 2010. Man har också svårt att behålla den personal som man redan har, personalomsättningen är stor.

Frågan är nu om en återinförd värnplikt är rätt väg att gå. Om ja, hur ska den då se ut? Om nej, hur ska man då lösa problemet med bristen på personal?

Det säkerhetspolitiska läget har kraftigt försämrats sedan beslutet om att avskaffa värnplikten togs. Många känner sig otrygga med vad som händer i vårt närområde och närheten till Ryssland, men även långt utanför Sveriges gränser som exempelvis IS härjningar.

Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman, tillika ordförande i riksdagens försvarsutskott, vill se en återinförd värnplikt så snart det bara går. Han menar att regeringen kan ta beslutet nu och i stort sett genomföra det med omedelbar verkan.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill gå fram lite långsammare, även om han delvis verkar vara inne på samma spår. Men först måste frågan utredas ordentligt, enligt honom. Därför tillsatte regeringen i höstas en särskild utredning om en långsiktigt hållbar personalförsörjning inom det militära försvaret. Enligt direktiven sägs bland annat att ”i ljuset av det säkerhetspolitiska läget är det angeläget att personalförsörjningssystemet stabiliseras så snabbt som möjligt”. Utredningen ska också föreslå en ”lämplig balans mellan plikt och frivillighet”.

Om han och Margot Wallström är överens om hur den framtida personalförsörjningen ska se ut låter vi vara osagt. Men det ligger onekligen en del i det som Margot Wallström säger.

Hon tycker bland annat att man ska kunna välja mellan militär och civil värnplikt. I hennes ”moderna” värnplikt ingår också att de värnpliktiga ska kunna användas på andra sätt, exempelvis vid skogsbränder, naturkatastrofer, oljesanering eller hjälpa Migrationsverket när det gäller att ta emot nyanlända.  Områdena där de värnpliktiga skulle kunna göra en insats är många.

En återinförd värnplikt behöver inte innebära att vi återgår till den värnpliktsform som gällde före 2010. Tvärtom. En återinförd värnplikt kommer aldrig att vinna legitimitet om den inte anpassa till det Sverige och den värld som vi lever idag.  Det var inte bättre förr.

Ett är dock säkert. Lumpen kommer aldrig igen att bli en enbart manlig domän. Det finns en stor enighet kring att både män och kvinnor ska kunna tas ut om värnplikten återinförs. Det är positivt.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg