Blir det grönt i Paris?

Utan att på något sätt förringa betydelsen av den dramatiska flyktingkrisen i Europa, står vi inför en annan global utmaning som helt tycks ha drunknat i media. Med mindre än sex veckor kvar till den internationella klimatkonferensen i Paris, står det klart att världen har en enorm hemläxa att göra.

Ett intensivt arbete pågår för att nå ett resultat som vi kan vara stolta över. Det blir inte lätt. EU:s mål är att få en bindande överenskommelse om åtgärder för att hindra att den globala medeltemperaturen höjs mer än två grader. Till detta krävs också långsiktiga åttaganden om att minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent till 2015 för att få ner siffran till nära noll utsläpp år 2100.

För att det ska vara möjligt krävs regelbundna avstämningar och kontroller. Hela världen måste bidra, både med pengar och nationella åtaganden. De flesta länder har nu kommit in med sina nationella bidrag men mycket talar för att det inte är tillräckligt.

Från handelssidan bidrar vi genom att arbeta intensivt för en överenskommelse i de internationella förhandlingarna om miljövänlig teknologi, som förhandlas mellan alla EU:s 28 länder och 16 andra. Förhoppningen är att avtalet ska lyftas in i WTO så snart ett tillräckligt antal länder har slutit upp.

Målet är att utarbeta en global lista med miljövänlig teknologi (för att främja förnyelsebar energi, sophantering, reningsverk, vattenrening, utsläppskontroll etcetera) som undantas från handelstullar. Det ska helt enkelt bli billigare att vara miljövänlig. Den globala marknaden för grön teknik är över en triljon euro per år och ökar hela tiden.

Alla deltagande länder har lämnat förslag på produkter (totalt över tusen) och nu arbetar vi för att enas om en gemensam lista. Målet är att komma överens i december i samband med Dohaförhandlingarna i Nairobi, parallellt med Parismötet. Förhoppningsvis kan det bli en ”levande” lista som kompletteras efter hand, också med tjänster, till exempel installation och underhåll.

De senaste åren har vi sett dramatiska naturkatastrofer med förödande konsekvenser runt om i världen. Torka, översvämningar, orkaner som ödelägger liv, bebyggelse och natur. Även om inte varje enskild katastrof helt säkert kan kopplas till klimatförändringarna, så är det ett mönster, en tydlig trend. Det blir varmare här och nu, inte inom en obskyr framtid. Det är dags att visa ledarskap och mod för ambitiösa och bindande beslut i Paris.

Cecilia -Malmström
Är Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor. Hon har även varit EU-minister (FP).

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg