Integration på amerikanskt vis

Av många, en – E pluribus unom – är devisen på USA:s riksvapen. Den talar om USA grundat av invandrare och som fortfarande är ett invandrarland.

I Sverige säger vi ”första och andra generationens invandrare”. I USA vanligtvis ”första och andra generationens amerikaner”. Det är en talande skillnad.

Idag är 13 procent av USA:s befolkning invandrade och 12 procent har invandrade föräldrar.

Amerikaner är ofta stolta över landet som har tagit emot människor jagade från andra länder.  ”Give me your tired, your poor/Your huddled masses yearning to breathe free” står det på foten av frihetsgudinnan i New York.

Bilden är dock inte entydig. Många invandrargrupper har genom tiderna fått utstå hat och förföljelse. Det gällde i hög grad dem som inte var nordeuropeiska protestanter: italienare, irländare, judar.

Det har då och då uppstått starka invandringsnegativa tendenser. Just nu märks det i Donald Trumps republikanska presidentkampanj med huvudbudskapet att stoppa invandring, utvisa de 12 miljoner papperslösa och upphäva grundlagsparagrafen om att den som föds i USA blir amerikansk medborgare.

Jag läste just en ännu inte utkommen omfattande analys från den amerikanska vetenskapsakademin: ”The Integration of Immigrants into American Society”.

Med integration menar man att de invandrade blir mer lika genomsnittsamerikanen. Det visar sig kräva tre generationer för att skillnaderna ska vara borta.

Dock är inte skillnaderna de som man kanske kunde tro. Nyinvandrade har högre sysselsättningsgrad än andra amerikaner och det gäller alldeles speciellt de som har låg utbildning. De nyinvandrade har också mer hållbara äktenskap och brottsligheten är lägre.

Rapporten konstaterar att integrationen går snabbare ju tryggare legal form det finns för de nyinvandrade: Många av de papperslösa har etablerat sig i samhället, men att inte ha dokumentation är generellt sett ett hinder för integration.

Vetenskapsakademiens rapport visar också att de som har temporära uppehållstillstånd har färre incitament till integration än de som fått permanenta. De studerar i mindre utsträckning och deras barn går i mindre omfattning på college.

Olle Wästberg
Har bland annat varit riksdagsledamot, ledamot av FP:s partistyrelse, chefredaktör för Expressen och generalkonsul i New York.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg