Budskapet klingar falskt

I förra veckan aviserade två socialdemokrater, statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shakarabi, att nu är det dags att börja flytta ut myndigheter från Stockholm för att hela landet ska leva.

”Myndigheter kan ge ett tillskott till lokala arbetsmarknader i hela landet, inte minst genom att erbjuda intressanta karriärvägar. De bidrar till regionens dynamik och attraktivitet” skriver dessa bägge herrar på DN Debatt.

Frågan är om detta är något som de plötsligt har kommit till insikt om. För så lät det nämligen inte för ett år sedan när regeringen avbröt Diskrimineringsombudsmannens tilltänkta flytt till Tensta eller Rinkeby utanför Stockholm.

I egenskap av integrationsminister gav Erik Ullenhag under Alliansregeringens tid Diskrimineringsombudsmannen med sina cirka 100 anställda i uppgift att flytta ut från Stockholms innerstads innersta kärna till ett utanförskapsområde som Tensta eller Rinkeby. Detta som ett led i arbetet för att lyfta de mest utsatta stadsdelarna. ”Samhällets institutioner behöver bli mer närvarande i de mest utsatta bostadsområdena”, kommenterade Ullenhag regeringens beslut.

Men si, Diskrimineringsombudsmannen vill verkligen inte flytta till förorten. Myndigheten klagade och menade att en flytt skulle leda till “kompetensbortfall”, “sämre upplevd arbetsmiljö” samt att det skulle bli svårare att rekrytera personal. Man försökte förhala en flytt genom att kräva mer tid, vilket man fick. Men 2016 senast skulle flytten ske.

Så blev det val och vi fick en ny rödgrön regering, samma regering som nu säger sig se ”farorna i att människor och landsändar känner sig övergivna av centralmakten”.

Och knappt ett halvår efter regeringsskiftet kom så plötsligt beskedet om att DO inte alls behöver flytta till förorten. Flytten till ställdes in.

”Det blir för dyrt och lokalerna är inte tillräckligt tillgängliga för allmänheten”, kommenterade ansvarig minister Alice Bah Kuhnke. Pyttsan, hade viljan bara funnits hade det mesta kunnat lösas.

Men nu plötsligt försöker regeringen, mitt i värsta flyktingkrisen, visa på handlingskraft på ett helt annat område. Nu ska man genom att engagera sig i myndigheternas lokalisering ”ta sitt ansvar för ett Sverige som håller ihop”, enligt debattartikeln.

Det som Socialdemokraterna nu vill ge sken av är inget annat än dubbelmoral. En flytt av DO till Tensta eller Rinkeby hade utan tvekan berikat dessa områden på samma sätt som om myndigheten hade flyttats till Bollnäs eller Haparanda. Fler arbetsplatser ger mer service, mer folk i rörelse och större möjlighet att arbeta där man bor, även i Tensta/Rinkeby.

Regeringen talar med kluven tunga. Löfvens utflytt är bara ett nytt försök att tala om något annat än migration och integration och ingår i hans nya PR-projekt som går ut på att slå vakt om den svenska modellen.  Det hade han gjort bäst genom att se till att DO flyttade först, och sedan hade Löfven&Co kunnat ta tag i andra myndigheter. Då hade inte hans och Shakarabis budskap klingat så falskt.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman