En kringresande liberal agitator

Den kvinnliga rösträttskampen har fått uppmärksamhet i tv-serien Fröken Frimans krig och i filmen Suffragette. Här fortsätter Anders Johnson serien om liberala rösträttskvinnor. 

Ann Margret Holmgren (1850–1940) var den person inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som mer än någon annan arbetade för att bygga upp lokala organisationer runt om i landet. Hon kom från en adlig och konservativ familj (Tersmeden) och hon fick en gedigen utbildning av informatorer och guvernanter i hemmet. När hon var tio år dog modern och sju år senare även fadern. Vid 19 års ålder gifte Ann Margret sig med den 38-årige liberale professorn i fysiologi vid Uppsala universitet, Frithiof Holmgren.

Deras hem blev en medelpunkt för den kulturradikala kretsen kring studentföreningen Verdandi. År 1886 blev hon själv medlem. Ann Margret Holmgren fick viktiga politiska impulser genom samvaron med den norske liberale författaren Bjørnstjerne Bjørnson. Under flera decennier tillbringade hon årligen ett par sommar-veckor i familjen Bjørnsons hem på Aulestad i Norge. Hon kom som Norgevän och liberal att stödja kraven på unionens upplösning. Genom kontakter med den norska kvinnorörelsen väcktes också hennes engagemang för den kvinnliga rösträtten.

Holmgrens började ta emot inackorderingar när deras ekonomi blev ansträngd. Bland inackorderingarna fanns studenter som sedan skulle bli aktiva i rösträttsrörelsen och politiken, till exempel Gerda Hellberg och Gulli Petrini. År 1897 dog Frithiof Holmgren. För att klara ekonomin blev Ann Margret vd för liberala Upsala Nya Tidning 1897–1898 och redaktör för Verdandis småskrifter 1898–1905.

År 1901 flyttade Ann Margret Holmgren till Stockholm. Året därpå blev hon en av grundarna till Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm, där hon blev vice ordförande. Ann Margret var även en av stiftarna av LKPR 1903 och blev dess första sekreterare.

Under fyra år kom nu Ann Margret Holmgrenatt genomkorsa landet som kringresande agitator för LKPR. Hon hann med att bilda ett 60-tal föreningar innan hon på grund av hälsoskäl var tvungen att upphöra med resandet 1906. Hon blev nu medlem av LKPR:s centralstyrelse och satt i den till föreningens avveckling 1921.

När hon inte kunde resa, övergick hon till att skriva artiklar till tidningar och tidskrifter. I Verdandis skriftserie medverkade hon med två häften om kvinnorösträtten i utlandet (hon skrev sammanlagt elva häften). Hon publicerade också flera skrifter för LKPR. Ann Margret Holmgren tillhörde även Frisinnade kvinnor.

Anders Johnson

Artikeln publicerades i NU nr 6 2016

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman