Carl Fredrik Wærn – göteborgare med liberal profil

Carl Fredrik Wærn den äldre (1787–1858) kom från en dalsländsk bruksmiljö och flyttade 1813 till Göteborg där han grundade en exportfirma för trä och järn som alltjämt existerar. 1823 förvärvade Wærn Bäckefors Bruk och herrgården Baldersnäs i Dalsland, som blev medelpunkt för kulturlivet och ett mönsterjordbruk. Under 1830-talets svåra missväxtår lät han som nödhjälpsarbete anlägga en ståtlig engelsk park.

Under 1840-talet var Carl Fredrik Wærn en av de ledande liberalerna i riksdagen och arbetade där för näringsfrihet och demokratisering. Hans devis var: ”Icke förakta de små och icke rädas de stora”.

Sonen Carl Fredrik Wærn den yngre (1819–99) fullföljde faderns engagemang i näringsliv och politik. Han var riksdagsledamot 1847–99, en ivrig frihandelsvän och den främste i riksdagen att kämpa för de svenska judarnas rättigheter. Som finansminister 1870–74 drev han igenom den skandinaviska myntunionen 1873, baserad på guldmyntfot.

Carl Fredrik Wærn den yngre bedrev egen forskning i nationalekonomiska och historiska ämnen och var en av de främsta instiftarna då Nationalekonomiska föreningen bildades 1877.

Anders Johnson

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg