Henrik och Sven Palme – förnyare inom finansväsendet

Henrik Palme (1841–1932) grundade 1869 Stockholms Intecknings Garanti AB (”Inteckningsbanken”) som i Sverige introducerade inteckningslån för fastigheter.

Palme var mycket engagerad i samhällsfrågor, bland annat som ledamot av stadsfullmäktige, och ansåg Sverige var ”behärskat av en mängd tyranniska former och traditioner som förkväver enskilda och allmänna krafter”. Han var frihandelsvän och instiftade en fond för ekonomisk upplysning och forskning.

Särskilt engagerade han sig i bostadsfrågorna genom att verka för bättre statistik över bostadsmarknaden, fler egnahemsbyggen och bättre arbetarbostäder. 1886 lät han också uppföra Palmeska huset vid Kungsträdgården med Stockholms första andelslägenheter (nu del av Handelsbankens huvudkontor). 1889 tog Henrik Palme initiativ till bildandet av Djursholms AB som byggde upp Djursholms villastad och järnvägen dit. I Djursholm etablerades en patricierförstad präglad av kulturellt frisinne.

Henrik Palmes halvbror Sven Palme (1854–1934) var en internationellt välkänd försäkringsman. Han gjorde livförsäkringsbolaget Thule i Stockholm till Nordens största försäkringsbolag genom att rikta sig till bredare befolkningsgrupper, inte minst till kvinnor. Palme ansåg att vinsterna i livförsäkringsrörelsen i första hand skulle gå till spararna och tillät därför mycket begränsade aktieutdelningar. Hans motto för försäkringsväsendet var: ”Grunden är vetenskap, medlet är affärsmässighet, målet är aktiv socialpolitik.”

Sven Palme hade 1890 varit med om att bilda Sveriges allmänna rösträttsförbund och invaldes då i förbundets styrelse. 1894 kom han in i riksdagen och anslöt sig året efter till det nybildade vänsterliberala Folkpartiet. I riksdagen engagerade sig Palme särskilt i försäkringsfrågor. Han motsatte sig en socialisering av försäkringsväsendet, men ville ha en effektivare lagstiftning och kontroll av de privata försäkringsbolagen. Han var den mest pådrivande för 1903 års försäkringslagstiftning och inrättandet av Försäkringsinspektionen. Palme var som ledamot i ålderdomsförsäkringskommittén med om att utarbeta förslagen till statlig folkpension och olycksfallsförsäkring.

Palme var ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1904–15 och engagerade sig där särskilt för bättre och billigare bostäder, bland annat genom egnahemsrörelsen som syftade till att ge mindre bemedlade möjlighet att skaffa ett eget hem.

Sven Palme kom med tiden att fjärma sig från den liberala partiledningen genom att inta en försvarsvänligare ställning och en avvisande hållning till samverkan med socialdemokraterna. 1911 avstod han från att kandidera för omval till riskdagen och i samband med borggårdskrisen 1914 lämnade han Frisinnade landsföreningen för att tillsammans med ett par andra framträdande moderatliberaler bilda Föreningen frisinnade försvarsvänner.

Sven Palme är farfar till Olof Palme.

Anders Johnson

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg