Ledare

Ledare är kortare texter som uttrycker tidningens syn på en viss fråga, en händelse eller ett fenomen.