Åsikter

Liberalerna kan bli bättre!

Nyamko Sabuni har skrivit en artikel om partiledarstriden och den framtida liberalismen. Artikeln har flera poänger. Jag instämmer i Sabunis…

Stäng den banala ondskan ute

Den banala ondskan präglar svensk migrationspolitik. Olika anonyma tjänstemän fattar olika beslut på olika nivåer; oberoende av varandra formar de…