Cecilia Elving: Jämställdhet har aldrig kommit gratis

I år firar vi 100 år av demokrati och kvinnlig rösträtt. I september 1921 fick (de flesta) kvinnor för första gången gå till valurnorna i ett riksdagsval och blev valbara till riksdagen. Jämställdhet har aldrig kommit gratis varken då eller nu.

Motståndet mot rösträtten var hårt från högern och även från Bondeförbundet som menade att kvinnlig rösträtt skulle vara dåligt för landsbygden och att kvinnorna behövde stanna hemma för att ta hand om barn och kreatur.

Rösträtten vanns efter en lång, hård kamp där liberala feminister var huvudpersoner. Alla ordföranden utom en i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, som ledde rösträttskampen, var liberaler. Liberalerna Elisabeth Tamm och Kerstin Hesselgren var två av de fem första kvinnorna som valdes in i riksdagen.

100-Årsjubileet av kvinnlig rösträtt är ett tillfälle för oss i Liberalerna att påminnas om vår stolta historia och hylla de liberala feminister som gick före oss. Kvinnor och män vars oförtröttliga jämställdhetskamp resulterade i rösträtt för kvinnor och en lång rad andra reformer. Vi liberala feminister har löst jämställdhetsproblem i över 200 år och vi har samlat på oss mycket att vara stolta över. Lika arvsrätt, avskaffad sambeskattning, jämställdhetslag och pappamånader är bara några exempel.

De senaste åren har vi framför allt fått igenom många satsningar och mängder av ny lagstiftning mot hedersrelaterat våld och förtryck. Liberalernas roll i att hedersvåldet äntligen ses som en prioriterad fråga efter årtionden av kulturrelativism kan aldrig överskattas. Liberalismen behövs mest där det finns minst frihet. Vi kan aldrig acceptera att uppemot 240 000 barn och unga lever i stor ofrihet med våld och hedersrelaterat förtryck. Den kampen måste vi Liberaler fortsätta ta. Men det är också dags för oss att bredda vår jämställdhetspolitik och öka takten gällande andra centrala jämställdhetsfrågor.

Låt oss gemensamt fira rösträtten men låt också detta jubileum påminna oss om alla de jämställdhetskamper som vi har kvar att vinna. I skrivande stund äger kvinnor fortfarande hälften så mycket som män, har 3,2 miljoner lägre livsinkomst och 30 procent lägre pensioner. Var fjärde tjej i åldern 16–24 har utsatts för våld av en partner, var fjärde vecka mördas en kvinna av den hon har eller har haft en relation med och sjukvården är fortfarande ojämställd.

Det här är centrala frihetsfrågor och det är också frågor som är viktiga för våra väljare.

Som jämställdhetspolitisk talesperson och ordförande för Liberala Kvinnor har jag glädjen att få prata jämställdhet med Liberalernas länsförbund och kommunföreningar i hela landet. Jag är så stolt över allt vi Liberaler gör för ökad jämställdhet, varje dag, på alla olika politiska nivåer. Vi står inför helt andra jämställdhetsutmaningar än vad våra föregångare gjorde – men vi arbetar vidare i deras anda.

Nu behöver vi intensifiera det arbetet och bredda de jämställdhetsfrågor vi driver och syns i. Var med och fira rösträtten nu i september och var aktiv i den fortsatta jämställdhetskampen. Jämställdhet har aldrig kommit gratis, varken då eller nu.

Cecilia Elving är ordförande för Liberala kvinnor och jämställdhetspolitisk talesperson för Liberalerna.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen