Debatt: Det är uppenbart att fotbojans möjligheter är underskattade

En fotboja som innehåller ”intelligens” och repressionskapactet skulle ge betydligt större frihet åt frihetsberövade och lägre kostnader i fängelser. En fotboja som kan samtidigt ge varningssignal med vibration och ljud när en bärare av fotbojan överträder viss gräns och samtidigt signalera detta till en övervakningscentral.

Man kan även se till att personer som visat aggression mot varandra inte får komma nära varandra utan att fotbojan reagerar. Då kan man bygga mycket enklare ”fängelser” där murar och staket är elektroniska gränser.

En del av dessa straffade kan fortsätta att arbeta med civila jobb om de bär fotboja i stället för att vara inlåsta.

För mycket våldsbenägna och rymningsbenägna ”fångar” kan man ha fotbojor som ger smärta i stigande grad intill kramper vid överträdelse av gränser. Eftersom man eventuellt kan klippa bort en fotboja med verktyg gäller förstås att på de mest rymningsbenägna ha dubblering. När en fotboja utsätts för förstörande våld reagerar den andra.

Jag har inte tänkt igenom allt förstås, men någon borde göra det.

Anders Ulfvarson
Prof.em. marin konstruktionsteknik, Chalmers

Dela med andra
redaktionen
redaktionen