Debatt: Befria staten från sitt tryckeri

Liberalerna skriver på sin hemsida om statliga företag att ”det måste finnas ett tydligt syfte med varför staten ska äga bolag”.

Vilka statliga bolag som staten ska äga har varit en lång följetong i svensk politik och partierna har ibland faktiskt fattat beslut som minskat det statliga ägandet, och ibland nöjt sig med vaga deklarationer. Liberalerna borde vara det regeringsparti som hårdast av alla driver frågan om ett minskat statligt ägande av bolag.

Låt oss berätta om ett befängt exempel på statligt ägande, nämligen att svenska staten via Postnord äger ett tryckeri, dotterbolaget Strålfors – som är ett av de största tryckerierna i Norden. Tryckerimarknaden har för övrigt en fungerande konkurrens mellan olika privata aktörer.

I fallet Strålfors är det så att statliga Postnord stör marknaden utan att tillföra ytterligare värde. Det är också problematiskt eftersom det håller konkurrenterna utanför stora delar av värdekedjan, delar som annars effektivt hade tillgodosetts av privata aktörer. Postnords ägande av Strålfors har medfört inlåsningseffekter på marknaden för tryckeritjänster. Postnord erbjuder en så kallad integrationsrabatt, som ger ett lägre porto hos Postnord om avsändaren trycker sitt brev hos Strålfors. Hela syftet med förvärvet av Strålfors var att växa i värdekedjan uppströms och skydda Postnords volymer från konkurrerande distribution.

Postnord erbjuder en så kallad integrationsrabatt, som ger ett lägre porto hos Postnord om avsändaren trycker sitt brev hos Strålfors. Hela syftet med förvärvet av Strålfors var att växa i värdekedjan uppströms och skydda Postnords volymer från konkurrerande distribution.

Det finns goda skäl för att lagen sätter gränser för vilken verksamhet kommuner och regioner har rätt att bedriva i konkurrens med privata företag. Samma goda skäl talar för att det också ska sättas gränser för statligt ägda bolag som Postnord. Det måste sättas tydliga gränser för hur långt staten som ägare vill att Postnord expanderar sin verksamhet. Postnord bedriver idag verksamhet utanför sitt egentliga kärnuppdrag.   

Vi som representerar Postnords konkurrenter inom olika sektorer – och som har bildat Arena för framtidens distribution – påverkas negativt av att Postnord har fått agera lite som de velat för att förhindra en bättre fungerande konkurrens på marknaden. Till syvende och sist är detta en fråga för ägaren staten att hantera.

Tycker verkligen Liberalerna att det finns ett tydligt syfte med ägande av Strålfors och att det är acceptabelt att privata tryckerier konkurreras ut av statliga Strålfors? Att uppmana Postnord att avveckla ägandet av Strålfors är en liten reform för en bättre fungerande konkurrens, men också en test på om Liberalerna är beredda att ta fighten för sin politik.

Eva Glückman
Vd, Grafiska Företagen

Håkan Malmros
Förbundsordförande, Fria postoperatörers förbund

David André
Vice Vd, 21 Grams

Roland Tipner
Grundare, Svensk direktreklam (SDR)

Dela med andra
redaktionen
redaktionen