Debatt: Partiet kan tappa fotfästet

I Historien om Sverige framhålls vilken betydelse frikyrkorörelsens framväxt hade för demokratiseringen av Sverige. Då till en början gällde det kampen för religionsfrihet och likställdhet mellan män och kvinnor. Det är fortfarande grundbultar i vårt samhälle och självklara för liberaler.

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna finns en punkt där det står: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning ”.

Fredrik Malm har förstås all rätt att framföra sin åsikt om att det krävs uppehållstillstånd för den som vill konvertera, men det är allvarligt om han som representant för sitt sitt parti sätter upp villkor för religionsfriheten och därmed tar avstånd från FN-deklarationen. Går partiet på hans linje håller det på att tappa fotfästet och därmed sitt existensberättigande som riksdagsparti.

Carl Johan Östman
Arvika 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen