Debatt: Ett starkt EU består av starka kommuner och regioner

För många har ЕU kommit att bli synonymt med Bryssel och EU:s institutioner. Är det en rättvis bild av EU? EU består som vi vet av 27 medlemsstater, som i sin tur utgörs av regioner och kommuner. Så många som 1,2 miljoner av befolkningen inom EU har kommunala eller regionala politiska förtroendeuppdrag. De representeras i Bryssel av EU:s Regionkommitté, bestående av kommunala och regionala politiker från EU:s medlemsländer. Det är ett rådgivande organ till Ministerrådet, Europaparlamentet och Europeiska Kommissionen, som spelar en viktig roll i att säkerställa att lagstiftningen som fattas inom EU är implementerbar i kommuner och regioner.

Fakta: EU består av ca 100 000 kommuner, ca 300 regioner och ca 450 miljoner invånare

Eftersom besluten i Ministerrådet fattas gemensamt av alla medlemsländernas regeringar och att dessutom en väldigt stor del av EU:s lagstiftning verkställs av kommuner och regioner, kan man därför säga att Stockholm och Östersund är lika viktiga för EU, som Bryssel är.

I år firar Regionkommittén 30 år sedan sitt grundande. Jag, Pär Löfstrand, är ledamot av Regionkommittén sedan förra året. Och jag, Johanna Lindblom, har haft förmånen att jobba för Regionkommitténs liberala grupp de senaste 24 åren, från åren med Lars Nordström från Göteborg som Folkpartiets representant till Liberalernas Pär Löfstrand från Östersund idag, apropå Östersund.

Regionkommitténs roll har utvecklats enormt under årens lopp. Det skedde en stor förändring i och med pandemin. Kommuner och regioner kom att spela en viktig roll i att hantera problemen som följde i pandemins spår. Det har lett till att Kommissionen, Parlamentet och Ministerrådet mer än tidigare insett vikten av Regionkommittén och som konsekvens konsulterar de allt oftare Regionkommittén i olika frågor.

Som ett bevis på Regionkommitténs ökade roll, har sedan Angela Merkel deltog i Regionkommitténs plenarsession 2020, flera stats- och regeringschefer mött och utbytt idéer och tankar med våra politiker under halvåret deras land varit ordförande för Ministerrådet. Från Renew familjen har både Emmanuel Macron och Alexander de Croo deltagit.

Enligt Eurobarometer åtnjuter kommun- och regionpolitiker generellt sett det högsta förtroendet av politiker på olika nivåer. De har därför en viktig roll att gemensamt med politiker på andra nivåer stärka intresset för och kunskapen om EU-politik bland befolkningen. Av den anledningen och med tanke på att det finns så många kommun- och regionpolitiker i Europa, har Regionkommittén startat olika nätverk som kommun- och regionpolitiker kan ansluta sig till, ett av dem är specifikt inriktade på unga politiker. Möjligheter ges för informationsintag, nätverkande och utbyte av erfarenheter med kollegor från andra länder.

Sitter du själv i kommun- eller regionfullmäktige och vill möta likasinnade på EU-nivå så hör gärna av dig till oss. Vi vill också passa på att uppmuntra länsförbund eller individuella medlemmar som är på väg till Bryssel att även besöka Regionkommittén. Vi tar gärna emot er och berättar mer om vilka frågor vi arbetar med.

Pär Löfstrand
Ledamot av Regionkommittén

Johanna Lindblom
Renew Europe sekretariatet på Regionkommittén

Dela med andra
redaktionen
redaktionen