Debatt: Förändrar grundförutsättningarna för demokratin

Riksdagen. Richard Jomshofs (SD) uttalanden om islam har lett till högljudd, berättigad kritik. Inte minst vår egen partiledare har kraftigt markerat mot hans avskyvärda uttalanden. 

Parallellt med kritiken har en debatt uppstått om riksdagens minoritetsskydd. När oppositionspartierna S, C, MP och V i förra veckan för första gången framträdde gemensamt var det med ett initiativ om att andra partier gemensamt skulle avsätta SDs företrädare Jomshof från ordförandeposten i justitieutskottet. Utspelet gjorde mig bekymrad. En sådan nyordning skulle nämligen inte stanna vid Jomshof, utan vore en avsevärd, långsiktig förändring av riksdagsarbetets ­fundament med rötter från 1700-talet. 

Jag har försökt att bena ut konsekvenserna av oppositionspartiernas utspel nedan:

Regeringsformen skyddar idag demokratin och de folkvalda genom att endast en domstol kan skilja en riksdagsledamot från sitt uppdrag. Grundkravet för avskiljande är att ledamoten döms för ett brott som ger minst två års fängelse.

Ledamotsposterna i riksdagens utskott fördelas i en stor förhandling efter varje val. Detta garanterar en representation från alla partier som en rent matematisk fördelning inte skulle ge. Vidare avgör de representerade partierna själva vilka folkvalda ledamöter som ska företräda dem på varje post. Varje invalt parti styr över sina tillsättningar, inte den just då rådande politiska majoriteten. Denna demokratiska praxis sträcker sig långt tillbaka i tiden som ett skydd för mindre partier som vårt eget. Praxis hindrar en majoritet från att ta samtliga uppdrag.

Mellan valen är det med andra ord det egna partiets förtroende och Regeringsformen som sätter gränser för hur en vald företrädare får bete sig i Sverige. Inte majoritetsuppfattningen i riks­dagen. 

I praktiken skulle S, V, C och MPs förslag avskaffa minoritetsskyddet och öppna för majoriteten att lägga beslag på alla presidieposter. Nyordning skulle förändra själva grundförutsättningarna för vår svenska demokrati.

Lina Nordquist

Gruppledare
Liberalernas riksdagsgrupp

Det här är ett svar på ett par debattinlägg som var införda i NU nr 33/2023. Du kan läsa dessa inlägg här och här.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen