Debatt: Öppet brev till Juno Blom

Hej Juno! 

Avsätt honom, Juno! När du får chansen den 31 augusti. Richard Jomshofs agerande gör honom olämplig som ordförande för justitieutskottet, detta är inte bara ovärdigt och han är inte ditt barn Juno Blom. Jag ber dig att rösta bort honom från posten som ordförande för justitieutskottet. 

Du, Richard Jomshof, är inte värd att vara ordförande för justitieutskottet i mitt Sverige! 

Jomshof söker konflikt och försöker så splittring mellan svenska medborgare. Han förföljer oss som är muslimer med sina uttalanden om islam och muslimer i Sverige och i världen. Jomshofs uttalanden är föraktfulla, ovärdiga och han har fel om islam och de muslimer som finns i Sverige. 

Vi som finns här i landet idag har till största delen flytt från våra hemländer för att undvika krig, fattigdom och förföljelser. Allt fler muslimer är nu även födda i Sverige och tillsammans med det mindre antal konvertiter som finns i Sverige skapar de nu en svensk variant av islam.

 Därför är det för mig både sorgligt och skamligt att han är ordförande för justitieutskottet när vi Liberalerna ingår i regeringen. 

Det är groteskt, förkastligt och kränkande. Jag känner mig också uppriktigt arg, sorgsen och bedrövad när en ordförande för justitieutskottet uttrycker sig så här och särskilt när vi som muslimer känner oss utsatta och förföljda av rasister och sverigedemokrater som uttrycker mycket hat och hot mot muslimer och islam i sociala medier. 

Du, Richard, är inte värd att vara ordförande för justitieutskottet i mitt Sverige! 

 ”Utskottet bereder ärenden som rör rättsväsendets olika myndigheter, bland annat domstolarna, åklagarväsendet, polisväsendet och kriminalvården samt ärenden som rör brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.” 

Med vänlig hälsning 

Fatima Nur 

Gruppledare för (L) stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby 

Detta är en debattartikel publicerad i NU nr 33/2023. Du kan även läsa svaret på den, av L:s gruppledare Lina Nordquist här>>

Dela med andra
redaktionen
redaktionen