Debatt: Inget att vinna på att lansera en egen variant av nationalism

I NU har det de senaste veckorna pågått en debatt om så kallad liberal nationalism. Nu publicerar vi debattartiklarna digitalt, så att fler kan följa och även delta i debatten – skicka ditt inlägg till debatt@tidningen.nu. Nedan finner du länkar till övriga inlägg i debatten.

Publicerad i NU 22, 1 juni 2023

REPLIK. Problemet med liberal nationalism är att den är i konflikt med det liberala frihetsprincipen. Den som säger att du ska ha frihet att forma ditt eget liv under förutsättning att du inte hindrar andra att göra detsamma.

Den liberala samhällsgemenskapen bygger på den principen. I ett liberalt samhälle samlas vi och känner samhörighet kring respekten för varandra och för varandras olikheter, kring engagemanget för att friheten ska gälla alla, runt demokratin och dess spelregler. Det är den samhällsgemenskap liberaler sedan lång tid tillbaka slagits för.

Mauricio Rojas och de som vill ha ”liberal nationalism” vill ha en mer omfattande och för individen mer krävande likhet än så.

I SvD skriver han om en ”etnisk-kulturell samhörighet” som ska handla om nationen. Det är att kräva mer; att politiken ska ta ställning för vissa sätt att vara framför andra. Oavsett om olika livsval hindrar varandra eller inte.

Det är då man ofelbart kommer i konflikt med frihetsprincipen. Allvaret i konflikten beror på hur mycket ”etnisk-kulturella samhörigheten” ska innehålla. Är det mycket och detaljerat krävs mer politisk styrning av hur människor ska leva sina liv, i andra fall mindre. Men konflikten finns alltid där.

Rojas är svävande när det gäller den konkreta innebörden av den ”etnisk-kulturella samhörigheten”.

Allan Stutzinsky är tydligare i sin NU-artikel. Han skriver att det krävs ”gemensamma tankesätt om tillvaron” som omfattar bland annat ”religiösa föreställningar”. Vad menar han? Vad händer med religionsfriheten? Det blir inte bättre av att han anser att likheten måste gälla ”alla aspekter av samhällsbygget”. Vad finns då kvar för politiken att diskutera?

Under vänstervågens sjuttiotal valde Folkpartiet att svara på sossarnas löntagarfonder genom att lansera en egen variant på löntagarfonder. Det var ingen framgångsrik strategi.

Idag ser vi hur högernationalistiska idéer äger lockelse hos vissa. Vi har inget att vinna på att därför lansera en egen variant av nationalism för att gå dessa opinioner till mötes. Vårt svar måste, i höger- liksom vänstervåg, vara att stå upp för friheten.

Lennart Nordfors

Fler inlägg i debatten:
Socialliberalism är rätt väg för både Sverige och Liberalerna (NU 19/2023)
En stark men lugn nationell identitet som ger trygghet (NU 20/2023)
Nationalism är inte kärnproblemet man bör angripa (NU 21/2023)
Genom gemensamt språk skapas gemensam uppfattning om tillvaron (NU 21/2023)
En gräns mot öppenheten vi värnar (NU 23/2023)
Kan man som liberal ovillkorligt älska sitt land? (NU 23/2023)

Dela med andra
redaktionen
redaktionen