Debatt: Genom gemensamt språk skapas gemensam uppfattning om tillvaron

I NU har det de senaste veckorna pågått en debatt om så kallad liberal nationalism. Nu publicerar vi debattartiklarna digitalt, så att fler kan följa och även delta i debatten – skicka ditt inlägg till debatt@tidningen.nu. Nedan finner du länkar till övriga inlägg i debatten.

Publicerad i NU 21, 25 maj 2023

REPLIK. Det förhållandet att liberalismen vill förbättra varje individs livschanser uppfattar Jan Jönsson (NU 19) som att nationalism är oförenlig med liberal ideologi. Argumenten är grumliga. Ett liberalt samhällsbygge kan bara ske inom en avgränsad statsbildning med fungerande centralmakt. Svenska liberaler ska delta i det svenska samhällsbygge, vilket inte hindrar oss från att också hjälpa liberaler på andra platser.

Liberalismen förespråkar samarbete över gränser, men har aldrig varit motståndare till förekomsten av kulturella identiteter. Tvärtom har liberaler både stöttat nationella befrielserörelser och drivit fram erkännande av nationella minoriteter i Sverige. Samhörigheter utgör en del varje individ. Varje samhörighet gör skillnad mellan människor; vi som är liberaler och dom som inte är det. Det är naturligtvis precis lika möjligt att definiera ett svenskt folk som det är att definiera minoriteter.

Definitionen handlar dock inte om att etablera lättrabblade markörer. Istället tar samhörigheten sikte på gemensamma tankesätt om tillvaron; värderingar, perspektiv och förhållningssätt. Den gemensamma synen grundas bl.a. på anknytning till en historisk berättelse, religiösa föreställningar, alla aspekter av samhällsbygget och – kanske framförallt – språket.

Genom ett gemensamt språk som beskriver tillvaron skapas en gemensam uppfattning om denna tillvaro. Till detta kommer en mängd subtila effekter som beskrivs i en krönika av Jan-Olof Sandgren i webb-tidningen Det Goda Samhället.

Nationalismen har utvecklats till den starkaste politisk kraften i Europa. Det är ingen ofarlig kraft. En chauvinistisk nationalism kan lätt urarta. Den som tror att en osund nationalism kan bekämpas med bombastiska, onyanserade och ryggmärgsmässiga förnekanden av existensen av kulturella samhörigheter, har trampat rejält fel. En sådan hållning blir ett avståndstagande från frihet, mänsklighet och humanism.

En osund nationalism bekämpas bäst genom främjandet av en sund nationalism. Liberaler har i det syftet tidigare föreslagit bland annat införande av en svensk kulturkanon.

Tanken att återbygga förtroende för liberalismen genom att nu tydligt erkänna också ett svenskt kulturarv, kommer inte bara från Mauricio Rojas. Många liberala företrädare och opinionsbildare har sagt samma sak. Liberalismen är för viktig för att Jan Jönsson ska tillåtas att på nytt skjuta den i foten.

Allan Stutzinsky

Fler inlägg i debatten:
Socialliberalism är rätt väg för både Sverige och Liberalerna (NU 19/2023)
En stark men lugn nationell identitet som ger trygghet (NU 20/2023)
Nationalism är inte kärnproblemet man bör angripa (NU 21/2023)
Inget att vinna på att lansera en egen variant av nationalism (NU 21/2023)
En gräns mot öppenheten vi värnar (NU 23/2023)
Kan man som liberal ovillkorligt älska sitt land? (NU 23/2023)

Dela med andra
redaktionen
redaktionen