Debatt: Passivitet stryper Skellefteås tillväxt

Skellefteå kommun står inför en unik tid av snabb tillväxt, en tid som kan öppna dörrar till en blomstrande framtid. Men i skuggan av denna tillväxt lurar en dyster skugga: en alltmer pressad bostadsmarknad. Med en dramatisk inbromsning i bostadsbyggandet och ett stort underskott på bostäder står vi inför en situation där trångboddhet och hämmad tillväxt hotar att bli verklighet. Trots vår kommun står i framkant för tillväxten, har regeringen inte visat det engagemang och stöd som behövs för att vända detta hot till möjlighet.

Skellefteås utmaningar är väl dokumenterade. I en tid där behovet av bostäder är akut, har regeringens passivitet blivit alltmer påtaglig. Istället för att erbjuda konkreta lösningar och ekonomiskt stöd till bostadsbyggandet, har regeringen valt att låta EU ta ledningen. Genom EU:s investeringsbank (EIB) har Skellefteå kommun beviljats betydande stöd och lån för att bygga 743 nya bostäder. Det är visserligen positivt att EU-stödet inkluderar fördelning av bostäder till socialt utsatta grupper samt att stor delen övriga bostäder riktas direkt till studenter och personer i arbetsför ålder., men det är anmärkningsvärt att regeringen inte tagit ledningen i denna fråga.

Skellefteåborna frågar sig: Är förståelsen för vår situation större hos EU än hos den svenska regeringen? Frågan om hur Liberalerna i regeringen och riksdagen, stödjer Skellefteås utmaningar måste ställas. Vi behöver se tydliga åtgärder och ett starkt engagemang från våra folkvalda för att adressera bostadsbristen.

Regeringens utredare Peter Larsson har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för ökat bostadsbyggande i norrländska städer med snabb befolkningstillväxt. Men tiden är knapp och behoven akuta. Vi kan inte vänta till 2025 på handling.

Regeringen behöver göra mer för att underlätta för byggbolagen att investera och för att stimulera bostadsbyggandet. Istället för enbart temporära lösningar behövs långsiktiga planer för att adressera bostadskrisen.

Det är dags för regeringen att inse sitt ansvar gentemot Skellefteå och resten av norra Sverige. Skellefteå kommun har agerat proaktivt för att möta utmaningarna, men vi kan inte göra allt själva. Nu är det dags för regeringen att visa samma engagemang och proaktivitet.

Vi är i skuld till EU idag, men regeringen bör se det som att de är i skuld till Skellefteå och andra kommuner i liknande situationer. Med EU:s sträckta hand och Skebo:s investeringar kämpar vi allt vi kan för att minska bostadsbristen i Skellefteå. Men vi kan inte lämnas ensamma att kämpa mot bostadsbristen. Regeringen måste agera nu för att rädda Skellefteås bostadsmarknad och säkra vår fortsatta tillväxt.

Ensam är inte stark – det är dags för regeringen att agera för hela Sveriges bästa. 

Christina Soldan
Gruppledare Liberalerna Skellefteå

Dela med andra
redaktionen
redaktionen