Debatt: Förstatliga inte biståndsfördelningen

Regeringen har gett Sida i uppdrag att studera om de kan ta över biståndsorganisationernas arbete med fördelning av bidrag. Regeringen har ”en ambition att se över formatet med vidareförmedling av biståndsmedel genom strategiska partnerorganisationer för att säkerställa transparens, effektivitet och rättssäkerhet.” (Regeringsbeslut UD2024/02890).

Strategiska partners som exempelvis Röda Korset, Rädda barnen, Diakonia, Bilda, Act, etc. har bidragit till att stärka demokratier och mänskliga rättigheter. Regeringens ambition innebär att etablerade, upparbetade samarbeten med civilsamhället här hemma och i andra länder raseras. 

Det är förvånande att Liberalerna låter sig styras av den övertro på statliga myndigheters förmåga. En riktning som går på tvärs mot vad som tidigare kännetecknat partiet.

Liberalerna kommer ur den folkrörelse som på tidigt 1900-tal kämpade och fick igenom grunderna för den demokrati som Sverige i dag är. Frivilligt arbete i kyrkor, politiska partier, fackföreningar och nykterhetsrörelsen utgör grunden för vårt samhälle. Ur dessa rörelser kommer också de 17 partnerorganisationer (SPO) som SIDA sedan länge arbetat med. Liberalerna har historiskt alltid stött frivilligorganisationers arbete. Man har haft en insikt att det ger god utväxling på satsade offentliga medel. 

Vi menar att de organisationer som nu drabbas av regeringens ifrågasättande har en dimension av omsorg och empati i arbetet med att driva projekt för demokrati, mänskliga rättigheter, utbildning, etc. tillsammans med tusentals lokala frivilligorganisationer i behövande länder. Ett kontaktnät och en kompetens, som jobbats upp under 100 år. 

Skall Liberalerna framgent ha ett berättigande krävs en rejäl kompasskorrigering. Att på punkt efter punkt ge avkall på sina grundvärderingar visar på en ryggradslöshet – inte på det kraftfulla, ideologiska parti som tidigare lyft fram civilsamhället och insett föreningars, folkbildningens och organisationers betydelse nationellt och internationellt. 

Lars Bolminger och Anita Brodén
Alingsås

Dela med andra
redaktionen
redaktionen