Debatt: Inför direktinskrivning på förskolan

Forskning visar att förskoledeltagande gynnar barns utveckling och lärande, särskilt för de med svag socioekonomisk och flerspråkig bakgrund. Barn med svag socioekonomisk bakgrund och barn med utländsk bakgrund, i synnerhet utrikesfödda barn, är överrepresenterade bland de barn som inte är inskrivna i förskolan. Detta leder till att många barn från dessa grupper hamnar efter i sin språkutveckling och inte har de grundläggande kunskaperna i svenska som krävs för att klara de första åren av grundskolan. 

Vi behöver nå de barn som behöver förskolan som mest. För barnen som inte är inskrivna i förskolan har samhället inget sätt att garantera att de får en god uppväxtmiljö och tillgång till det svenska språket. Dessa barn lämnas idag i sticket.

Regeringen beslutade 2019 att tillsätta en utredning (SOU 2020:67) för att undersöka hur man kan öka deltagandet i förskolan för barn i åldrarna 3–5 år, med målet att förbättra barns språkutveckling i svenska. Särskild utredare var nuvarande skolminister Lotta Edholm. Utredningen föreslog bland annat direktinskrivning till förskolan, vilket lyftes som särskilt viktigt för nyanlända barns språkutveckling. Sedan i somras är kommuner förvisso skyldiga att söka upp föräldrar som inte har barn i förskolan, samt erbjuda och reservera förskoleplatser till nyanlända familjer. Men detta är ett administrativt omfattande och tidskrävande arbete för många kommuner.

Med direktinskrivning vid 3 års ålder skulle kommunerna bli tvungna att aktivt erbjuda plats i förskolan till alla barn samtidigt som föräldrarna inte behöver ansöka. Detta skulle röja undan mycket administration och bidra till att öka förskoledeltagandet. Självfallet kommer möjligheten att tacka nej fortsatt att finnas, men kräver då aktiv handling från föräldrarna.

Det finns flera orsaker till att föräldrar håller sina barn hemma; till exempel att man är föräldraledig med ett yngre syskon till barnet eller att man inte fått den förskoleplats man önskat och därför väntar med att skriva in sitt barn. Men det finns också bristande kunskap om förskolan och dess betydelse för barnets utveckling. 

Vi behöver agera för att fler barn i Sverige ska få chansen att starta sin klassresa i förskolan, inte minst bland socioekonomiskt svaga grupper och utrikesfödda. På så vis kommer fler barn få möjlighet att dra nytta av förskolans positiva effekter, vilket i sin tur kommer leda till bättre resultat i grundskolan. Ökat förskoledeltagande kommer dessutom stärka många kvinnors självständighet och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som det förebygger socialt utanförskap. 

Vi liberaler ser utbildning som nyckeln till individuell frihet. När fler barn tar del av förskolans verksamhet kommer fler få bättre förutsättningar att klara skolan. Därför är det nu hög tid att Liberalernas skolminister Lotta Edholm (L) aktivt driver på för ett beslut i frågan om direktinskrivning till förskolan i regeringen.

Ing-Marie Viklund
Gruppledare, Liberalerna Botkyrka 

Nicole Forslund
Gruppledare, Liberalerna Haninge

Carl Otto Engberg
Gruppledare, Liberalerna Huddinge

Ulf Waldekrantz
Gruppledare, Liberalerna Nykvarn

Åsa Dahl
Gruppledare, Liberalerna Salem

Metin Hawsho
Gruppledare, Liberalerna Södertälje

Dela med andra
redaktionen
redaktionen