Ny skrift om socialliberalismens historia 

Skriften ”Om socialliberalismen” omfattar socialliberalismens historia och reflekterar över de hot som idag finns mot den socialliberala ideologin. Skriften är skriven av Anders Johnson och Bengt Westerberg och ges ut av Kerstin Hesselgren Akademin.

Det var i början av året som Anders Johnson kontaktade Kerstin Hesselgren Akademin med ett erbjudande om att skriva en kort text om socialliberalismens historia. Det han då inte visste var att Bengt Westerberg samtidigt börjat skriva en text med fokus på dagens utmaningar och hot mot socialliberalismen.

– Oberoende av mig skrev Bengt Westerberg en text om dagens socialliberala utmaningar. När texterna var klara tyckte vi att de passade bra ihop, så de gjordes till en skrift som lanserades på Akademins seminarium i går (tisdag, reds anm), berättar Anders Johnson.

Skriften som omfattar tolv sidor börjar med den första socialliberalen Adolf Hedin och slutar med elva socialliberala punkter, värda att kämpa för.

Kerstin Hesselgren Akademin är ett forum inom Liberalerna i Stockholms län och riktar sig till intresserade i hela landet, bland annat genom websända seminarier. Skriften ”Om socialliberalismen” kommer att läggas ut på akademins hemsida och kommer också att gå att beställa i tryckt form.

Christina Glassel

Dela med andra
redaktionen
redaktionen