Debatt: Sverigedemokraterna förstår inte EU

Sverigedemokraternas ambitioner inför det stundande EU-valet, den 9 juni, 2024, har nyligen blivit kända, nämligen att ”Sverige först” ska gälla i EU-politiken.

Sverigedemokraternas bild av vad EU innebär för ett medlemsland i form av rättigheter och skyldigheter, är fullkomligt världsfrånvänd. Med en liberal inställning däremot, till vad medlemskapet i den Europeiska unionen för med sig, kan fördelar uppnås för utveckling och framåtskridande för respektive medlemsland, däribland även för Sverige. I alla sammanhang handlar relationer om att ge och ta, så även inom EU. Vi måste värna den fria rörligheten som råder för oss medborgare inom gemenskapen liksom den marknad som görs tillgänglig för svenska företag, vi måste tillsammans med andra medlemsländer utarbeta gemensamma klimatmål och tillsammans måste vi kraftfullt ta oss an frågan om migration och inte minst skydda våra demokratiska värderingar som all EU-politik måste korrelera med. Det låter sig göras endast med ett holistiskt och sant liberalt förhållningssätt, i motsats till reduktionismen som Sverigedemokraterna representerar.

Sverigedemokraterna är ett parti sprunget ur, och med rötterna alltjämt fast förankrade i nationsideologier med nazistiska förtecken, oaktat hur många vitböcker man försöker förvilla allmänheten med. Med ett omodernt förhållningssätt till samtidens samhälle, och som enbart polariserar och göder rädsla, vill de peka ut riktningen framåt för ett framtida EU. Det rimmar illa med det Sverige som de senaste hundra åren har växt fram tack vare liberala krafter som gav oss rösträtt och demokrati, och det rimmar illa med det Sverige som under lång tid med klokhet har samverkat med omvärlden. Vår obändiga vilja att alltid söka oss utanför vårt lands gränser och vår förmåga att med ett pragmatiskt förhållningssätt ta oss an utmaningar med närmast omänsklig viljekraft, är det som genom åren har format och gynnat Sverige.

Otaliga är de uppfinningar och tekniska landvinningar som har lyft vårt land på beundrans vingar, och som har skapat värde för människa och samhälle. Henry Leland, grundare av Cadillac Automobile i Detroit på 1920-talet, yttrade: ”det finns bara två personer som jag lyfter på hatten för. Den ena är USAs president och den andra är herr Johansson från Sverige.” Herr Johansson från Eskilstuna hade uppfunnit den exakta måttsatsen som fick en enorm betydelse för kvalitativ industriell tillverkning i stor skala. Med andra ord finns det inga gränser för vad Sverige kan åstadkomma, inte minst inom teknik för att möta utmaningarna med ett allt varmare klimat som hotar existensen för allt liv. Istället för att övertygas av en isolationistisk retorik som kännetecknar Sverigedemokraterna inför EU-valet, och som dessutom ekar ihåligt från Donald Trumps valmöten, bör vi omfamna de utmaningar som vi ställs inför och uppbåda alla goda krafter för att ta täten i ett utökat samarbete inom EU.

Sverigedemokraterna anser att vägen framåt inom EU bl a anläggs genom en beredskap för att ”lämna förhandlingsbordet för att få önskvärt resultat” och att Sverigedemokraterna skulle bemästra förhandlingstekniken till fulländning, och dessutom bättre än andra. Det är naturligtvis nonsens, och direkt livsfarligt ifall svenska väljare skulle ge mandat åt ett parti på dessa premisser. Sverigedemokraternas EU-politik medger nämligen inte att se helheten, att se bortom en enskild fråga, utan man lever i villfarelsen att kunna plocka enskilda delar ur komplexa frågeställningar utan hänsyn till deras inbördes inverkan på just helheten.

I valet 2022 lovade Jimmie Åkesson väljarna att bensinen skulle kosta ca 10 kronor per liter om en röst lades på dem. Var och en inser att det är ett fullständigt ansvarslöst vallöfte med stora konsekvenser på ökade utsläpp av växthusgaser, och absolut inte en saknad pusselbit i den gröna omställningen – som om de hade lovat brandmännen i Sverige att tända eld på varenda stuga i landet så att de inte skulle bli arbetslösa. SDs vallöften illustrerar tydligt hur vårdslöst Sverigedemokraterna tar sig an Sveriges utmaningar, med lösningar som skadar mer än de gör nytta.

Klimatet är en global angelägenhet, men Sverigedemokraterna fortsätter att envisas med att vilja inbilla oss alla att Sverige är en egen isolerad geografi, där vi inte påverkas av yttre omständigheter, som om en gigantisk ostkupa hade nedsänkts över vårt land. Vi har utmaningar med en planet som har fått feber, med negativa konsekvenser för rådande livsbetingelser. I Sverige finns lärosäten och företag för att säkra det tekniska kunnandet och med en aktivt EU-vänlig politik, dvs motsatsen till vad SD förespråkar, kan Sverige kapitalisera på Green Tech, och därmed bli världsledande – på så vis kan vi bidra till den gröna omställningen och skydda vår jord, samtidigt som ett nationellt välstånd skapas, som i sig utgör själva grunden för allas vår välfärd.

Inför EU-valet i vår är det avgörande att vi väljare väljer klokt, och inte lägger vårt gemensamma öde i händerna på ett parti som tror på tomtar och troll snarare än vetenskapen, eller som vill att medborgarna skall tjäna staten istället för tvärtom. Sverige är en del av Europa – Sverige behöver Europa och Europa behöver Sverige. Detta förhållningssätt till EU som en gemenskap värd att kultivera utgör den liberala grunden för ett välmående Sverige.

Stefan Jakab
Medlem i Liberalerna

Dela med andra
redaktionen
redaktionen