Debatt: Upprop mot en växande antisemitism

UPPROP. Antisemitism, en term som är djupt rotad i historien, syftar på fientlighet, fördomar eller diskriminering av judar. Det är ett komplext fenomen som har utvecklats under århundraden och tagit sig olika former och manifestationer. Antisemitismens ursprung kan spåras tillbaka till antiken, men den har blivit särskilt uttalad under de senaste två århundradena, som kulminerade i Förintelsen, det systematiska, statsunderstödda folkmordet på sex miljoner judar av Nazityskland under andra världskriget.

Själva termen ”antisemitism” myntades i slutet av 1800-talet av Wilhelm Marr, en tysk politisk agitator som grundade Antisemiten Liga (Antisemiternas förbund). Trots att den är relativt ny har de attityder och handlingar som den beskriver en lång och oroan de historia. Termen används ofta som ett samlingsbegrepp för att beskriva olika former av fientlighet mot judar genom historien, inklusive religiösa, rasmässiga och etniska fördomar.

Antisemitism har underblåsts av olika faktorer, inklusive religiös intolerans, ekonomiska stereotyper, konspirations- teorier och rasistisk pseudovetenskap. Den är djupt rotad i många samhällens kulturella minne, och trots omfattande fördömanden fortsätter den att leva kvar i olika former idag.

Att analysera antisemitism kräver en nyanserad förståelse av dess historiska, kulturella och politiska sammanhang. Det är inte bara en relik från det förflutna, utan ett ihållande problem som fortsätter att påverka judiska samhällen över hela världen. Därför är det viktigt att fortsätta att studera och konfrontera antisemitism i alla dess former, eftersom förståelse av dess historia är avgörande för att bekämpa dess nuvarande och framtida yttringar.

Något som i dagarna smärtar oss som liberaler i svenska kyrkan är att höra om den situation som Sveriges judar befinner sig i.

Att läsa i media om hur troende judar känner sig tvingade att gömma sina religiösa symboler, flera överväger att flytta från sina hemorter i vårt land, är inget annat än en ren skam för landets religionsfrihet.

I Sverige är det ingen som påtvingar oss kristna ej heller våra muslimska vänner för den delen att ta ansvar för de konflikter som sker i Mellanöstern. Men landets judar varav flera aldrig någonsin vistats i Israel ställs regelbundet ansvariga för en kaotisk situation som de på inga sätt kan påverka eller är skyldiga till. Detta är inget annat än ren och skär antisemitism, fast i modern tappning och följaktligen helt oacceptabelt.

Vi liberaler har alltid stått upp för lan- det Israels rätt att få existera och deras rätt att få försvara sig. Denna ståndpunkt kommer vi aldrig att backa från. Samtidigt ber vi liberaler också för de oskyldiga civila i Gaza och vädjar högt till landet Israel att följa krigets lagar.

Låt oss hoppas att denna långvariga konflikt någon gång kommer till en fredlig ömsesidig förhandling. Krig skapar bara förlorare.

För Fria Liberaler i Svenska kyrkan:
Anders Rickman
Lars Erik Zachrisson
Fredrik Nilströmer

Dela med andra
redaktionen
redaktionen