Det ser mörkt ut för frihandeln

Så vann då Donald Trump det amerikanska presidentvalet mot alla odds. Vad som nu väntar är skrivet i stjärnorna. För med Donald Trump vet man aldrig. Ska han genomföra sina vallöften eller inte? Det är bara att vänta och se.

Troligtvis kommer han att stänga landets gränser på flera olika sätt. Om han gör som han har sagt kommer han att stänga landet för syriska flyktingar, men också för handel över gränserna.

Han är en extrem protektionist. Ett av hans vallöften var att ”ta tillbaka jobben från Kina, Mexiko, Japan och andra länder”. Detta för att rädda de inhemska jobben.

Vidare vill han slopa frihandelsavtalen och ersätta dem med “rättvisa avtal”. Trump har sagt att han vill “samla de smartaste förhandlarna” och låta dem omförhandla USA:s samtliga handelsavtal med andra länder. Det skulle kunna leda till skyhöga tullar.

För frihandelsivrare världen över vore ett sådant beslut rejält dåligt, och även för USA självt. Men för Sverige vore detta inte bara dåligt, det vore en katastrof.

Vårt land är ytterst exportberoende. Vi exporterar hälften av vår bruttonationalprodukt (BNP) och skulle drabbas mycket hårt om USA stängde sina gränser. Svenska företag har också stora investeringar i USA.

För närvarande pågår också arbetet med att få ihop ett frihandelsavtal mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avtalet. Det hade varit bra om det hade varit i hamn innan Barack Obama lämnar Vita huset i januari, men så ser det inte ut att bli. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström konstaterar i sin krönika i detta nummer av Tidningen NU att vad som kommer att hända när det gäller TTIP inte är lätt att veta. Hon pekar på att Trump aldrig har yttrat sig om just detta under valrörelsen, och tror samtidigt att detta inte har var prioriterat för honom. Hennes uppfattning är dock att avtalet nu läggs på is.

Att frågan är av yttersta vikt för Europa framgår av det gratulationsbrev som Europeiska rådets ordförande Donald Tusk skickade till sin namne Donald Trump efter valsegern. I det betonade han vikten och behovet av att förhandla fram just frihandelsavtalet TTIP. Det är bara att hålla med. Kommerskollegium har räknat fram att om TTIP kommer till stånd skulle detta kunna öka Sveriges export till USA med 17 procent.

Men alla i Europa är inte lika stora frihandelsspråkare som vi svenskar. Nyligen skulle det så kallade Ceta-avtalet, frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, undertecknas i Bryssel, men det satt långt inne på grund av omfattande protester.

Lägg till detta Brexit och vad britternas utträde ur den europeiska gemenskapen kan komma att föra med sig, då ser det mörkt ut för alla frihandelsvänner. Kyliga, protektionistiska vindar blåser över hela världen och stödet för globalisering minskar i allt fler länder. Då gäller det att med näbbar och klor slå vakt om det som har hjälpt oss att bygga vårt välstånd och det som framöver ska hjälpa fattig länder att göra detsamma.

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund