TTIP hamnar nog i frysboxen nu

Vi är många som fortfarande kämpar med att hantera chocken efter det amerikanska valet. En sådan smutsig valrörelse med så mycket hat, lögner och påhopp lämnar sina spår. Alla Trumps grova förolämpningar mot kvinnor, invandrare och olika minoriteter glöms inte över en natt. Han har hyllat Putin. Han har sagt att han ska deportera miljoner invandrare, bygga en mur mot Mexiko, skärpa abortlagstiftningen, dra ner på Nato-engagemanget och lämna det internationella klimatavtalet.

Oron över vilken politik som kommer att bedrivas är stor. På handelsområdet finns det starka skäl att vara bekymrad. Det avtal som USA och 12 andra länder slutit, TTP, är sannolikt dött för överskådlig framtid. Nafta kommer att omförhandlas. Ett potentiellt handelskrig med Kina är ingenting som världen vinner på och chockhöjda tullar skapar varken tillväxt eller jobb. Hotet om att gå ur WTO är riktigt allvarligt, USA behövs i denna 163 länder starka organisation, som trots sina brister ändå sätter regler och globala normer för hela det internationella handelssystemet.

Angående TTIP är det inte lätt att veta. Trump har i valrörelsen aldrig någonsin yttrat sig i frågan. TTIP har till skillnad från Nafta och TPP aldrig varit särskilt känt eller kontroversiellt i USA. Sannolikt är det dock inte en prioritering för Trump och TTIP lär i bästa fall hamna i frysboxen under några år.

Dan di Micco, som leder övergången inom handelsområdet, är skeptisk till stora frihandelsavtal och har signalerat att det är tillbaka till tillverkningsindustrin som gäller. Med kraftiga i infrastruktursatsningar och amerikanska jobb kommer det protektionistiska Buy America, som hindrar utländska företag att lämna anbud i offentliga upphandlingar, att förstärkas. Förhandlingarna om hållbar utveckling i TTIP lär knappast underlättas.

Det finns alla skäl i världen att ha ett frihandelsavtal mellan EU och USA, att ta bort handelshinder och samarbeta för globala standarder. Många i USA stöder denna tanke och förr eller senare kan frågan väckas igen. Mest sannolikt är dock att Trump fokuserar på ett frihandelsavtal bara med Storbritannien, när de väl lämnat EU.

Det är ett dystert scenario, men kan också lämna öppet för nya möjligheter. EU förhandlar en rad andra avtal, med till exempel Japan, Mercosur, Mexiko och Indonesien. Med ett inåtblickande frihandelsskeptiskt USA kan EU ta ledningen och visa att vi fortfarande kan och vill sluta avtal som är bra för ekonomin, företagare och konsumenter. Avtal som är moderna och värdebaserade som också skyddar hållbar utveckling, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Nu gäller global samling för frihandelsvänner!

Cecilia Malmström 

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund