Efter Liberalernas kritik: Karlastaden granskas externt

Kommunfullmäktige i Göteborg har med en rösts övervikt beslutat att turerna kring den så kallade Karlastaden ska granskas externt. Liberalerna, som tillhör oppositionen, har länge kritiserat affären och bristen på insyn och står bakom kravet.

Karlastaden är en ny stadsdel i Göteborg vars mest kända byggnad är det så kallade Karlatornet som med sina 246 meter blir Nordens högsta byggnad. Turerna kring bostadsområdet har varit många, inledningsvis riktades kritik mot att kommunen sålde mark som för ovanlighetens skull inte hade färdiga detaljplaner, till ett pris som ansågs för lågt. Under hela tiden har det dessutom omhuldats av sekretess vilket har försvårat insynen.

Marken såldes för 130 miljoner kronor 2014. 2023 köpte kommunen tillbaka en betydande del av fastigheterna, dock inte Karlatornet, för drygt en miljard kronor. I det avtalet finns också en möjlighet för säljarna att köpa tillbaka fastigheterna men med ett begränsat indexpåslag. Även detta har Liberalerna kritiserat och menar att det är en transaktion som riktar strålkastarljuset mot den ineffektiva hanteringen av stadens tillgångar och det ekonomiska avbräck som drabbar staden.

Liberalerna har ofta riktat kritik mot projektet och Axel Darvik (L) har hela tiden varit en röst för bättre granskning. Han påpekar att beslutet att köpa merparten av byggrätterna fattades utan att kommunfullmäktige fick insyn. Dessutom inkluderar affären en återköpsklausul som kan innebära ekonomiska förluster för kommunen.

Axel Darvik har tidigare framfört att det kommunala fastighetsbolaget AB Framtiden kan ha brutit mot kommunallagen när de genomförde affären. Han har också varnat för att återköpsklausulen kan utgöra olagligt statsstöd. Att många dokument fortfarande är sekretessbelagda försvårar ytterligare en objektiv utvärdering av affärens ekonomiska och juridiska aspekter.

Nu har alltså kommunfullmäktige, mot det rödgröna styrets vilja, beslutat att en extern granskning av hela affären ska genomföras.

Jan Fröman

Dela med andra
redaktionen
redaktionen