Elise Backman: Politiska vitaminer och värktabletter

Politik idag består nästan enbart av värktabletter. Det är politik som skapas av gårdagens problem och som är dagens utmaning. Det kan handla om sjukvård, skola eller klimat. Men ser vi tillbaka på vad de viktigaste reformerna som liberal politik bidragit med så hävdar jag att det byggs på något nytt, innovation och visionärt. Helt enkelt politik som vitaminer för framtidens behov.

Idag ser vi många akuta utmaningar och såklart ska inte dessa politiska värktabletter försvinna. Men det kan också vara viktigt att ge just vitaminer.

Kan vi se saker på ett nytt sätt, tänka innovativt eller bara fråga oss om vi ska fortsätta göra som vi alltid gjort och i så fall varför? Vad har vi för samhälle om 20-30 år och vilka reformer kan tänkas behövas då?

Pandemin har utmanat samhället och fått oss att bli mer digitala och nyttja den teknik som finns vilket gjort oss mer oberoende. Det finns många arbeten som fungerar minst lika bra om inte bättre om medarbetarna får arbeta fritt och under de tider de själva sätter. Så varför skulle man sen vilja gå tillbaka till att mäta allt i just tid och plats? Är det viktiga att jag sitter på min kontorsstol i åtta timmar, eller kan jag effektivisera mitt arbete under färre timmar där jag själv väljer ut var och när jag arbetar som bäst?

När vi nu fått smaka på friheten så tror jag att det är många som inte vill tillbaka till det som var innan. Det som var anpassat och framtaget under en tid där det inte fanns valmöjligheter. Men idag har vi möjligheter och här behöver vi skapa en vision om framtiden där fler tekniska lösningar kommer bidra till större frihet för individen att själv bestämma över sin dag, sitt liv eller sin framtid. Att arbeta effektivt för att frigöra mer tid åt intressen, sidosysslor eller familjen borde vara en valbar frihet för alla som har den möjligheten.

Ytterligare en politisk vitamin kopplat till framtidens samhälle är tillit och självständighet. I framtidens samhälle behöver vi inte längre ha kontrollfunktioner och onödigt management. Utan snarare kontakt med gräsrötterna, mandat och tillit åt individer att faktiskt handla rätt och bestämma själv. Bara tänk tanken att man kan lägga mer tid åt det man faktiskt skulle göra och mindre tid åt onödigt pappersarbete? Mer lärartid åt elever eller mer läkartid åt patienter? Vi måste ha tro på att individen är kapabel till att själv fatta beslut, agera rätt eller göra det som förväntas.

I framtidens samhälle behövs politiska vitaminer som bidrar till entreprenörskap, tillit och ledarskap. Är det verkligen lönt att mäta i tid och plats, och om inte, så är frågan vilka frihetsreformer behövs för det nya samhället och vad kan vi bidra med redan idag?

Ingen kan veta vad andra helst vill, kanske drömmer fler om ett liv på landet, kanske vill man sälja el från solceller, ha en gårdsbutik och ta gigg-arbeten för att som helhet gå runt eller bara ha möjlighet att frigöra mer tid åt familjen, hemmet eller sig själv. Ska man i framtiden ha möjlighet att bestämma och äga sin tid fritt? Jag vill gärna tro att det är möjligt och jag vill gärna se att Liberalerna ger de politiska vitaminerna som samhället skulle må bra av.

Elise Backman är ordförande för Liberalerna Sundsvall.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen