Fler läroböcker i höst

Fler riktiga läroböcker i skolan från höstterminen. Det kommer att bli resultatet av den ändring i skollagen som regeringen har beslutat om och som träder i kraft 1 juli.

Ändringen i skollagen är föranledd av att kunskapsresultaten i den svenska skolan är på väg ner. Nu ska de upp igen och för att nå de målen behöver eleverna använda fler riktiga läromedel. Det ska inte längre räcka med att eleverna får använda digitala verktyg eller söka efter information på internet.

– Att ha tillgång till fysiska böcker i undervisningen borde vara en självklarhet för alla elever, men tyvärr är det inte så idag, säger skolminister Lotta Edholm. Det här är viktiga åtgärder och ytterligare ett steg i vår stora satsning för att stärka läskunnigheten bland Sveriges elever.

Skollagsändringen är en direkt följd av regeringens proposition förra året Stärkt tillgång till läromedel, som riksdagen biföll.

Samtidigt kommer läroplanerna för de olika skolformerna att justeras. Där kommer till exempel tydligt framgå att läroböcker och andra läromedel ska användas i undervisningen. Det tydliggörs också att det är rektorn som har ansvar för att alla erbjuds strukturerad undervisning under lärares ledning. Även förordningen om statsbidrag till läromedel ändras så att det framgår att bidraget endast gäller för inköp av läroböcker och lärarhandledningar.

Jan Fröman

Dela med andra
redaktionen
redaktionen