Fokus på trygghet och klimat i LUF:s EP-valskampanj

I sommar är det val till Europaparlamentet och några som behöver vara ute tidigt med material och budskap är LUF eftersom de tar debatter och bokbord på skolor redan nu. NU har träffat LUF:s förbundsordförande Erik Berg för att prata om hur de lägger upp kampanjen inför valet i sommar.

De viktigaste frågorna för ungdomar just nu är trygghet och privatekonomi. Erik Berg får också prata mycket om skola i kombination med trygghet, när han är ute på skolor, eftersom Liberalerna är så profilerade i skolfrågan. Inför valet blir det med en EU-koppling. Erik Berg säger att det är stor skillnad mellan generationer vilka frågor som är viktiga. En viktig fråga där generationerna skiljer sig åt är kriget i Ukraina.

– Framför allt är det rysskräcken som inte finns hos någon född efter murens fall och då blir det andra argument som blir viktiga när man pratar om Ukraina, exempelvis att försvara demokratin, säger han.

– Hotet från Ryssland är annorlunda när man pratar med ungdomar idag. Jag är uppvuxen med föräldrar som är födda innan muren föll, men de var unga vuxna och formade sina värderingar på 90-talet och slutet av 80-talet när Sovjetunionen inte var lika läskig längre.

När det kommer till konkreta valfrågor så är det viktigt för LUF att fånga den yngre väljarkåren och hitta frågor som engagerar. Erik Berg menar att förutom att det finns många frågor som skiljer ungdomar från äldre generationer, finns det en stor skillnad i vad tjejer och killar anser viktigt.

– Generellt sett kan vi se att killar bryr sig om ekonomi och trygghet och tjejer bryr som om klimatfrågan. Vår uppgift blir att balansera detta, säger han.

– Jag tror att två budskap kommer å ena sidan att bli en mer gemensam klimatpolitik i EU och å andra sidan budskap om en gemensam polisstyrka i Europa.

– För dem som oroar sig för sin privatekonomi kommer vi prata mycket om euron. Ju längre vi står utanför, desto fattigare blir folk i min generation.

Samtidigt som Erik Berg vill fokusera på det som ungdomar tycker är viktigt, ser han valkampanjen som folkbildande.

– Jag var på en debatt igår som inte handlade om EU, men där jag passade på att berätta att om man fyllt 18 så är det ett val den 9:e juni och att det är viktigt att gå att rösta. Många unga väljare vet inte att det är val i år.

Simona Mohamsson är LUF:s officiella kandidat till Europaparlamentet och hennes material är på väg att tas fram i detta nu.

– Vi vill tala om EU som en global spelare och här kommer Simona Mohamssons Kina-engagemang väl till pass. Många kandidater kommer att vara bra på att prata Ryssland, men när det kommer till Kina och Taiwan borde hon ha högst förtroende av samtliga kandidater i samtliga partier.

– Potentiella väljare för liberalerna är människor som kan tänka ett steg längre och då vet man ju att huvudfinansiären för Ryssland är Kina. Man kan inte göra som andra politiker runt om i Europa, att man är hård mot Ryssland, men inte mot Kina. De kommer att fortsätta finansiera Rysslands krig så länge det behövs.

I övrigt kommer LUF att göra som Liberalerna och lyfta fram lokala kandidater tillsammans med toppnamnen.

– Jag är stolt över att vi har en av de yngsta, kanske den yngsta, kandidaten av alla partier. Maja Nilsson i Norrbotten kommer bara vara någon månad över 18-strecket när hon är kandidat. Hon var 17 när vi satte listan. Hon både drar ner medelåldern på listan och bidrar med mycket. Det finns flera exempel på bra luffare som kan komplettera Simona.

– En viktig bild att sätta generellt är att det finns stort utrymme för ungt engagemang i Liberalerna. Samtidigt som vi värvar röster vill vi också ha fler medlemmar till LUF och unga medlemmar till partiet och då är det bra att visa att unga får stor plats i Liberalerna.

Det är inte alltid LUF och Liberalerna tycker lika, men Erik Berg tror att det inte kommer att bli ett stort problem i valrörelsen. Den fråga där LUF skiljer sig från partiet där är graden av federalism, ett ord Erik Berg menar att partiet är lite för rädda för.

– Det var några roliga debatter på landsmötet om att ha hårdare linjer i EU. LUF fick bland annat med en skrivning i Europaprogrammet att vi måste våga prata om EU i den federala riktningen och hur man får till maktdelning som funkar med alla medlemsstater.

En fråga som annars kan röra upp många liberalpartisters känslor är ungdomsförbundets inställning till legalisering av cannabis. Det är kanske ingen fråga som kommer att dyka upp så ofta i valkampanjen till Europaparlamentet.

– Jag tycker att EU ska hålla sig borta nu när Tyskland vill legalisera, men jag har svårt att se att det skulle bli en bred fråga. Jag kommer säkert att prata om det med killar som inte bryr sig om andra frågor som kan tänka sig att ge ett kryss till en LUF:are.

Just inställningen till cannabis är ett skäl som ängsliga rektorer har när de portar ungdomsförbundet från att komma in i skolor.

– Det står att man ska arbeta narkotikaförebyggande i läroplanen, men där står också att man ska ha demokratifrämjande aktiviteter och att man främja den fria åsiktsbildningen bland unga. Vi påminner rektorer hela tiden om att det är skillnad på att driva ett förslag politiskt och att uppmuntra till bruk, vilket vi såklart aldrig gör.

Det är ett stort problem att ungdomsförbunden ofta inte får komma in och ha bokbord på skolorna. Inställningen till cannabis är en sak och en annan är att man blivit rädd för ökat stök när Ungsvenskarna ville komma in. Att det ser ut såhär nu tycker Erik Berg är ett stort demokratiproblem.

– Det betyder att lärarna får hela ansvaret för att introducera eleverna till de politiska partierna. Det kommer inte att kännas lika levande som om vi som är engagerade får berätta om politik. Skolorna borde se det som en avlastning för lärarna och se oss som en gratis utbildningsinsats.

Vill man ha en återväxt måste man låta yngre personer få mer ansvar.

– Vi är inte bara på skolor för att vi ska få medlemmar till våra partier. Vi är också där för att vara en kunskapshöjande insats. När rektorer missar det så är det eleverna som tar skada för att de får mindre skolning i det politiska systemet.

Slutligen vill Erik Berg lägga till att LUF har ett slussande uppdrag till partiet, men att partiet måste se till att ta hand om de unga vuxna som vill engagera sig i Liberalerna.

– Man måste erbjudas en möjlighet att utvecklas och det kan handla om att sitta i en nämnd i en kommun eller att engagera sig i lokalföreningen. Vill man ha en återväxt måste man låta yngre personer få mer ansvar och det tycker jag att fler och fler gör, vilket kommer att stärka vår rörelse. Jag skulle vilja ge hejarop till föreningar och förbund runt om i landet som gör detta bra, i Lund sitter det exempelvis LUF-aktiva i nästan varje nämnd. Alla har inte samma förutsättningar, men att ta vara på Liberalernas framtid är något alla måste göra nu.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen