Förhandlingarna fortsätter

EU:s och USA:s förhandlingar om ett frihandelsavtal har havererat enligt nyhetsbyrån AP. Detta sedan Tysklands vice förbundskansler och ekonomiminister Sigmar Gabriel i en sommarintervju med mediebolaget ZDF sagt att ”vi som européer naturligtvis inte kan underkasta oss de amerikanska kraven” och att det planerade frihandelsavtalet (TTIP) därmed i praktiken har havererat.

Men handelskommissionär Cecilia Malmström förnekar upp-gifterna.

– Det är väl känt att kritiken mot TTIP är stark i Tyskland även om den tyska regeringen står bakom vikten av att avsluta förhandlingarna. Uppgiften om att TTIP-förhandlingarna har havererat stämmer inte, jag sitter just och förbereder en videokonferens med USA:s handelsminister Froman och ett längre möte om tio dagar, säger hon till Tidningen NU.

Cecilia Malmström understryker också att man under det senaste halvåret har träffats eller talats vid nästan varje vecka. Nästa förhandlingsrunda är planerad till början av oktober.

– Förhandlingarna är långt ifrån klara, det är sant, men vi gör ständiga framsteg, säger hon och fortsätter:

– Det är svåra och tunga frågor som återstår och USA har en tuff valrörelse med anti-frihandelsretorik från båda kandidaterna. Även i Europa stundar val, bland annat i Tyskland och Frankrike och det finns en stor anti-TTIP-opinion i dessa länder. En del politiker känner sig uppenbarligen trängda.

Hon understryker att målet är fortfarande att bli klar med TTIP innan Barack Obama lämnar som president.

– Men innehållet kan inte offras för hastigheten och ännu har vi inte ett avtal som skulle få stöd i något av länderna. Även om vi inte når ända fram är det viktigt att bocka av så mycket som möjligt under året för att, förhoppningsvis, kunna fortsätta med nästa administration.

Ett handelsavtal mellan EU och USA är oerhört viktigt för jobb, tillväxt och investeringar, men också för att det ger två nära partners möjligheten att tillsammans sätta globala standarder i dag och i framtiden. Det skulle stärka det transatlantiska partnerskapet i en värld där våra värderingar inte delas av alla. Förhandlingarna har stöd av alla medlemsstater och en majoritet av Europaparlamentet.

Lena Hallerby

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman