Förhandlingspass 11: Debatt om slöjans vara eller inte vara

Lördag förmiddag

Förhandlingspasset handlade om två sakpolitiska områden som båda berörde integrationspolitik. Dels ur ekonomiskt perspektiv, dels ur ett demokratiskt och jämställdhetsperspektiv. Men den övervägande delen av debatten kom att handla om den konkreta frågan om ett eventuellt förbud mot att unga kvinnor bär slöja, till exempel i skolan.

Det fanns en ganska stor samsyn om att slöjan naturligtvis kan vara ett problem – men däremot gick meningarna starkt isär när det kom till hur liberaler bör ställa sig till detta?

Bakgrunden var bland annat motion E4, av Liberala kvinnor, med rubriken “Slöjfria förskolor och lågstadier i hela Sverige”. Även motion E5, med riksdagsledamöterna Robert Hannah och Juno Blom i spetsen bland undertecknarna, ville införa förbud – men vill sätta gränsen något högre, vid 12 år.

Konflikten kan sammanfattas med ett par tydliga inlägg. Å ena sidan Mauricios Rojas, som i debatten bland annat framförde att:

– Slöjan är en sammanfattning av en kvinnoförtryckande kultur. Varför ska liberaler acceptera att barn ska tvingas bära symbolen för ett sådant förtryck?

Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd i region Stockholm, som framhöll de negativa effekterna av när ett motsvarande förbud infördes i Frankrike. Det ledde till att färre kvinnor från invandrarkulturer med starkt socialt och kulturellt tryck att bära slöja, i lägre utsträckning tog studenten eller arbetade efter att förbudet infördes.

Antalet muslimska religiösa skolor som startades ökade också. Förbudet ledde till en tillbakagång snarare än en framgång, menade hon å andra sidan.

– Flickornas ofrihet försvinner inte, men flickorna försvinner, sa klimatminister Romina Pourmokhtari i debattens sluttamp.

Partistyrelsen hade i handlingarna landat i en avvisande hållning mot förbudskravet, samtidigt som de föreslog andra åtgärder istället. Bland annat yrkade partistyrelsen att de ville låta utreda “skärpningar eller kompletteringar i styrdokument för att ge personal i förskola, skola och fritidshem ett starkare stöd att stå emot krav från föräldrar att upprätthålla religiöst eller hedersbaserat tvång” i skolan, samt att bredda brottet olaga tvång för att på så vis hantera grövre fall av tvång.

Partistyrelsens majoritet ville att motionerna skulle anses besvarade. Men utskottets majoritet ville gå på den linje som några ledamöter i partistyrelsen reserverat sig för, nämligen att “undersöka förutsättningarna för ett förbud av slöja på barn i förskolan och på lågstadiet”.

Även omröstningen inrymde viss dramatik. Det var alltså helt klart upplagt för en strid där skiljelinjerna ska genom både utskott och partistyrelse.

Den linje som partistyrelsens majoritet och utskottets reservanter hade förenat sig om – att motionerna skulle anses besvarade med partistyrelsens ursprungliga yttrande – var den som till slut vann landsmötets majoritet. Liberalerna är alltså alltjämt avvisande till ett förbud.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen