Förhandlingspass 17: Drogpolitik och sjukvårdsfrågor

Två frågor som varit starka profilfrågor för tidigare Folkpartiet, är vård och drogpolitik. Det finns åtminstone ett önskemål att sväva vidare på lagrarna från fornstora dagar och utmana Kristdemokraterna om vårdfrågorna. Förra mandatperioden hade Liberalerna ansvar för sjukvårdsfrågor i landets fyra största regioner – men utan att kunna ta stöd i en tydlig politik är det inte säkert att det ger något vidare avtryck i väljarnas medvetande.

Därför var det nog ganska talande att ett yrkande som det ansvariga utskottet hade lagt fram löd: “att landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att utveckla en tydlig liberal profil i hälso- och sjukvårdspolitiken.”

Det är lätt att önska sig en profil, men vilka frågor skulle den bygga på?

Bland motionerna fanns, förstås, många frågor som varit uppe – till exempel den om att tandvårdens villkor och tandvårdsförsäkringen ska inordnas i sjukvården. Det är ett typexempel på hur svårt det är att våga vara radikal i vårdfrågor.

Det vore onekligen en stor fördel för dem som idag har stora tandproblem om tandvården skulle få samma villkor som gäller inom sjukvården – men det vore dyrt. Och det brukar vara det argumentet som vinner i slutänden.

Är det elakt att hänga upp det på en enda fråga? Riktigt så enkelt är det förstås inte. Det behövs både en sund och sammanhängande politik som väljarna kan känna förtroende för och en fråga som kan bli ett slags flagskepp. Dåvarande Folkpartiet hade sådana frågor i “eget rum på långvården” och husläkarfrågan. Det var så förtroendet byggdes. Nu ska partistyrelsen försöka åstadkomma samma sak, trots att partiet samtidigt bakbinder sig själv.

Om sjukvårdsfrågorna alltså svårligen ser ut att kunna växa till att bli en levande profilfråga, så kanske alkohol- och drogpolitiken kan bli det – trots ett här tidigare ihärdigt motstånd?

För här har ju den gamla profilen bestått i att Folkpartiet mer än något annat parti ligger bakom dagens restriktiva hållning, både mot alkohol och narkotika. “Stockholmssystemet”, embryot till dagens systembolag på många sätt, drevs fram av den frisinnade politikern och läkaren Ivan Bratt.

Där har en svängning börjat gry sedan en lång rad år tillbaka. Först kom frågan om gårdförsäljning, som länge var ett återkommande debattämne. Landsmöte efter landsmöte debatterades detta, utan att något egentligen hände lagstiftningsmässigt. Utredning efter utredning har förpassats till papperskorgen.

I närtid är det framför allt Liberala Ungdomsförbundet som, likt många av sina europeiska motsvarigheter, börjat driva sina moderpartiet framför sig i fråga om drogpolitiken. Den opinionen växer sig allt starkare i Sverige, men debatten inom Liberalerna är för tillfället parkerad i den pågående utredning som partistyrelsen hänvisade till när de föreslog att motionerna U10, U11 och U12 skulle anses besvarade.

Istället skedde det nu ett antal positionsförflyttningar inom alkoholpolitikens område. Landsmötet valde att gå på linjen från en av motionerna inom alkoholpolitiken, U1 “Ett Sverige för vuxna”.

Partistyrelsen ursprungligen valt att tillmötesgå ett enda av motionens yrkande, om att slopa anmälningsplikten för servering av egenkryddat brännvin. De övriga yrkandena avslogs eller ansågs besvarade, på ett ganska återhållsamt sätt. Men landsmötet ville annorlunda.

En majoritet av ombuden röstade också för att Systembolaget ska kunna ha söndagsöpppet samt att det inte längre ska ställas krav på matservering för att ge tillstånd att servera alkohol. Från motion U2 bifölls yrkandet att Systembolaget – förutom att kunna ha öppet hela veckan – också skulle få ha öppet till kl 20.

Ytterligare en fråga från motion U1 som redan utskottet ville bifall, mot partistyrelsens vilja, gällde möjligheten för Systembolaget att sälja kylda drycker. Även detta är Liberalerna nu alltså för.

Det slutar dock inte där. Motion U5 ville se en möjlighet för licensierade butiker att sälja vissa alkoholhaltiga drycker, öl, cider och vin, i konkurrens med systembolaget. Partistyrelsen hade yrkat att den motionen skulle avslås, men där ville utskottet istället att den skulle anses bifallen – och efter en hård debatt och dito omröstning, gick landsmötet på utskottets linje.

Det betyder i praktiken att Liberalerna med ens har blivit Sveriges mest alkoholliberala riksdagparti. Om det varit svårt att avgöra om gårdsförsäljningen egentligen hotar Systembolagets försäljningsmonopol eller ej, så är Liberalerna nu alltså öppet för att bryta det. Det är ett oväntat stort steg.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen