Förhandlingspass 15: Klimat, strömming och skog

Liberalernas landsmöte, söndag morgon

Förhandlingarna drog igång klockan åtta på morgonen med ett fullständigt odramatiskt val av ledamöter i partistyrelsen. Därefter höll klimatminister Romina Pourmokhtari ett uppskattat tal för de landsmötesombud som hunnit leta sig till Linköping Konsert och Kongress i tid på morgonen.

I förhandlingarna om klimat- och miljöfrågor var det fler beslut än vanligt som gick partistyrelsen emot, till stor del beroende på att landsmötesutskottet här varit mer radikalt och kommit med egna förslag.

Det är inte säkert att partistyrelsen förlorar någon sömn över detta. Klimatfrågorna har börjat bli en av Liberalernas starkare frågor och all draghjälp är ändå positiv.

Det märktes också på debatten att vilka perspektiv och frågor som är viktiga i klimat- och miljöarbetet skiljer sig åt ganska mycket mellan storstad och landsbygd. Det är bara att läsa igenom motionerna och se vilka olika saker som tas upp, beroende på var i landet motionärerna är hemmahörande.

Liberalerna är numera för en skatt på metanutsläpp och för att kunna behålla små vattenkraftverk. Försvarsmakten ska hållas ansvariga för sina utsläpp av kemikalien PFAS. Det var några av de frågor där partistyrelsen fick böja sig för landsmötets majoritet.

Att döma av inläggen i talarstolen kommer det också krävas en rejäl kompromiss i fråga om Östersjöfisket. Flera landsmötesombud drev partistyrelsen framför sig. Frågan ska nu hanteras av Beredningsutskottet och återkommer senare under dagen.

Klimatminister Romina Pourmokhtari i talarstolen på Liberalernas landsmöte 2023
Klimatminister Romina Pourmokhtari i talarstolen på Liberalernas landsmöte 2023
Dela med andra
redaktionen
redaktionen