Fredrik Malm: Stramare politik kommer krävas

Under våren fortsätter diskussionerna mellan partierna om en framtida migrationspolitik. NU har träffat Liberalernas migrationspolitiska talesperson Fredrik Malm för ett samtal om partiets hållning. 

Fredrik Malm är migrationspolitisk talesperson för Liberalerna. Han menar att det svenska mottagandet måste minska samtidigt som det är viktigt att asylrätten fortfarande värnas.

– Sverige måste ha ett mottagande som samhället klarar av. Socialtjänst, skola, rättsväsende, arbetsmarknad och bostadsförsörjning måste fungera. Idag ser vi en utveckling där dessa basfunktioner påfrestas som en följd av att integrationen och migrationen inte fungerat.

– Om vi har ett mottagande som leder till att vi inte klarar av att hantera situationen så riskerar det i sin tur leda till enorma sociala och politiska konsekvenser. Vi kan idag se en kraftig motreaktion mot den rådande politiken i form av växande siffror för Sverigedemokraterna, sociala konsekvenser i form av fattigdom och social utslagning bland invandrare som inte kommer in på arbetsmarknaden och en framväxande oro på många håll i skolan och förorterna. Vi måste få ordning på allt detta. För att kunna göra det måste vi ha en invandring på en nivå som vårt samhälle klarar av att hantera.

Hur ska mottagandet minska?

– Min utgångspunkt är att om du har behov av skydd ska du också få skydd men att det är rimligt med tillfälliga uppehållstillstånd som regel. Vi kan inte från dag ett säga till de personer som kommer hit: Du har rätt att stanna i Sverige hela dit liv och vi är beredda att betala allting för dig om du inte hittar ett jobb. Det är inte ett rimligt ingångsvärde.

– Det finns delar av den svenska migrationspolitiken som vi måste revidera och dit hör till exempel regelverket kring anhöriginvandringen. Om du vill att dina anhöriga ska komma hit är det rimligt att du ska kunna ta hand om dem, att du har ett jobb och en bostad där dina barn kan få plats. Vi kan inte ha en situation där personer som lever på försörjningsstöd tar hit flera anhöriga och familjer tvingas bo väldigt trångt. Det är ovärdigt Sverige men det är också en situation som försvårar integrationen.

Liberalerna har länge drivit krav på anhöriginvandring med motiveringen att den underlättar integrationen. Fredrik Malm menar att ett försörjningskrav inte strider mot dessa tankar.

– Jag vill gärna att vi ska ha familjeåterförening. Jag tycker det är väldigt viktigt. Jag är övertygad om att det är bra för både integrationen och den enskilde men då måste man också som enskild person säkra att ens familj som kommer hit ska kunna etablera sig i Sverige på ett bra sätt och att man kan försörja sin familj. Det är rimliga krav som de flesta länder redan ställer.

Vilket ansvar har den enskilde personen för sin integration?

– Ett stort ansvar. Det måste vi tydliggöra. Det är därför Liberalerna har kämpat för språkkrav och att det ska tydliggöras vad som gäller i Sverige. Det är många som inte vet det när de kommer hit. De är uppvuxna i samhällen där det finns andra normer. Då kan det bli stora kulturkrockar och det är därför det är så viktigt att alla som kommer hit får veta vad som krävs och förväntas av alla som bor i Sverige.

Nyamko Sabuni har varnat för vad hon kallar ”pulleffekter”, vilka är dessa?

– Det handlar bland annat om permanenta uppehållstillstånd och regelverket kring anhöriginvandring. Det har medfört att många asylsökande velat söka asyl i Sverige. Det betyder nödvändigtvis inte att det är vi som har haft fel och alla andra länder har gjort rätt, men problemet är att när Sverige har mer generösa regler så söker sig många hit istället för att söka asyl i det första land det kommit till.

– Inget land i EU är en isolerad ö. Människor kan röra sig relativt enkelt mellan länderna och det gör att om vi ska få det här att fungera så måste vi ha regelverk som är relativt lika andra länder.

Enligt Fredrik Malm handlar det om att minska antalet faktorer som gör att människor i högre grad söker sig till Sverige än till närliggande länder. Nu hoppas han på att den migrationspolitiska kommittén som regeringen tillsatt ska presentera förslag som ligger mer i linje med vad han kallar jämförbara länder, men Danmark som ibland tas upp debatten tycker han är ett dåligt exempel.

– Danmark har en restriktiv asylpolitik men också en restriktiv politik för arbetskraftsinvandring. Sverige behöver regelverk som anpassar sig till vad vi klarar av men vår ekonomi behöver en arbetskraftsinvandring.

I mitten av december föregående år presenterade du och Nyamko Sabuni Liberalernas ingångar till den migrationspolitiska kommittén. Är det en ny migrationspolitisk linje som ni presenterade?

Fredrik Malm
Foto: Peter Knutson

– Nej, egentligen inte. Det vi gör är att vi justerar vår linje till hur verkligheten ser ut. Vill vi vara ett relevant parti så måste vi visa att vi tar ansvar för Sverige. Den socialliberala ideologin har som grundläggande tanke att varje enskild individ ska få livschanser till ett fritt liv men idag har vi en situation där allt för många inte får en chans att forma sitt eget liv.

– Det handlar också om den grundläggande frågan om hur vi värnar att vårt samhälle även fortsättningsvis har en social och öppen karaktär. I många bostadsområden idag så ser vi en annan verklighet. Där syns få kvinnor i gatubilden. Där har en enorm förskjutning i patriarkal närmast reaktionär riktning skett med många trasiga familjer och barn som far illa. Det är en direkt följd av att integrationen inte har fungerat, så vill vi värna individens livschanser likväl som ett sekulärt, jämställt och socialt öppet samhällsklimat måste vi se till att integrationen fungerar bättre och att vi har en migration som samhället klarar av.

I den interna debatten hänvisas ofta till tidigare landsmötesdiskussioner och landsmötesbeslut, hur tolkar du dessa?

– Jag tolkar det som att vi ska sträva efter en migrationspolitik som ger skydd till de individer som behöver skydd samtidigt som den svenska lagstiftningen inte ska skilja sig så mycket från länderna runt omkring oss. Jag har aldrig haft som utgångspunkt att det viktigaste är att så många personer som möjligt kommer till Sverige. Det finns 60 miljoner flyktingar i världen och vi vet att det bara är en bråkdel som kommer hit. Jag kan inte se på vilket sätt det skulle vara liberalt att ta in så många som möjligt om sedan vårt system havererar.

– Jag hör ibland hur personer säger att vi måste sätta människan framför systemen. Jag förstår inte det resonemanget. Systemen finns till för att hjälpa människor. Systemen är till för att ge människor förutsättningar att få frihet. Jag har väldigt svårt att sätta människor och myndigheter i motsatsställning.

Hur går samtalen i den migrationspolitiska kommittén?

– Liberalerna vill se en bred överenskommelse som dels värnar asylrätten men också regelverk som är hållbara för Sverige. Det innebär att vi kommer tvingas acceptera en del åtstramningar. Problemet är att andra partier inte verkar ha Sveriges bästa för ögonen.

– Det handlar om partierna som står längst ut på kanterna. Min bild av Sverigedemokraterna är ett populistiskt parti som inte vill släppa några över gränsen samtidigt som Vänsterpartiet inte ser några som helst problem med den politik som förts i Sverige under många år. Jag hoppas därför att de partier som är ansvarsfulla, allianspartierna och Socialdemokraterna kan komma överens

Intervju: Ylva Westlund

Dela med andra
redaktionen
redaktionen