Andreas Westerberg: L har den bästa julklappen

Liberalerna vet hur Sverige borde utvecklas. Partiets väg framåt är tydligt förankrad i hur landet formats tidigare men innebär också en orädd tilltro till vad som komma skall. Grunden för samhällsgemenskapen är jämställda medborgare med lika delar rättigheter och skyldigheter. En högkvalitativ skola ska ge alla som växer upp i landet kompetens och möjlighet att forma sitt eget liv. Yttrandefrihet inom ett spänstigt kulturliv ska ge samhället kreativ dynamik men också tillräcklig takhöjd för att klara svåra demokratiska samtal. Skatter ska användas till gemensam välfärd, men det är den fria företagsamheten som skapar resurserna. Globalisering är bra och teknisk utveckling ska bejakas. Asylrätten ska försvaras, lag och ordning stärkas och miljön ska skyddas. Det är inte svårt att beskriva vad ett liberalt Sverige är för något, men trots detta lyckas inte Liberalerna lyfta sig ur den opinionsmässiga svackan.

Inför liberalernas landsmöte i november sade Nyamko Sabuni något mycket insiktsfullt om januariavtalet. Hon menade att det i första hand byggde på partiernas egna prestigeprojekt, men inte på en gemensam bild av vart de tillsammans vill leda Sverige. (DN 191119)

Här har liberalerna något att erbjuda. Med sin nyckelroll i politikens mitt har partiet möjlighet att peka ut en riktning. Om Liberalerna rör på sig kommer den parlamentariska jämvikten helt säkert att rubbas och om partiet är tydligt kan vi vrida opinionen till förmån för ett socialliberalt mittensamarbete.

Det sägs ofta att partierna ska visa vad de vill genom de sakfrågor som de väljer att lyfta. Det politiska spelet påstås vara något ytligt och i längden betydelselöst. Troligare är att väljarna förstår vad partierna vill genom vad de faktiskt gör. Det är skarpa beslut och faktiska ställningstaganden som sätter spår. Utspel i sakfrågor uppfattas som brus.

Därför är det dags att Liberalerna visar svenskarna i ord och handling vad partiet vill. Effektivast och tydligast kan partiet göra detta genom att kräva ministerposter. ”Vi vet vad vi vill och vi vill ta ansvar för helheten”. Det blir budskapet som partiet då skickar ut. Det är den bästa julklapp Sverige kan få.

Andreas Westerberg är Fil. lic, ämneslärare och fd. liberal kommunpolitiker i Skellefteå.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen