Tre liberala röster om att förhålla sig till SD

NU skickade ut frågor om hur liberalpartister i landet hanterar situationen att kunna driva liberal politik även när SD växer sig starka. Är det rätt att isolera alltid SD? 

Susanne Bäckman
Liberalerna Bromölla

– SD har växt i alla kommundelar av Bromölla, även de där de borgerliga partierna varit/är starka. Under förra mandatperioden fokuserade dåvarande styre S, V och MP för mycket på SD som parti och mindre på att föra ut sin egen politik, säger Susanne Bäckman. 

– Utöver det är det problematiskt när en kommun haft samma styre under väldigt lång tid. S hade egen majoritet i Bromölla under många decennier och utestängde andra partier, samtidigt som de hade en tydlig hierarki internt som inte gynnat dem. 

– Vi i L har fokuserat på att driva ”våra frågor” och har synts mycket i olika medier. Vi har valt tre områden som vi tydligt och långsiktigt fokuserat på,  förskola/skola, hälsa och näringsliv. Vilket ledde till att betydligt fler Bromöllabor röstade på Liberalerna i kommunvalet jämfört med riksdagsvalet. 

När SD väl är starkt, hur hanterar ni det politiskt? Hur får ni genomslag för liberal politik?

– Idag styrs Bromölla av SD i minoritet med stöd av M och KD. Vi ingick valteknisk samverkan efter valet med C, S, V och ett lokalt parti, vilket resulterade i en ordinarie och en ersättarplats i kommunstyrelsen samt ordinarie plats i ”Omsorgs- och Ungdomsutskottet” och ersättarplats i ”Individutskottet” vilket är avgörande platser för oss för att få insyn, driva vår politik utåt och försöka stoppa eller förhala helt vansinniga förslag från SD eller M, samtidigt som vi stängde ute V från en ordinarieplats i kommunstyrelsen. 

– Liberalerna Bromölla får mycket utrymme i Kristianstadsbladet både genom pressreleaser, insändare och i samband med kommunfullmäktige. Vi syns på olika sätt på sociala medier och vi är näst störst på Facebook efter just SD. Naturligtvis finns det en tydlig och långsiktig kommunikationsstrategi och mycket -arbete bakom. 

– Vi kritiserar och debatterar enbart aktuell politik och gör inga inlägg kring/om SD utan att det kopplas till aktuell politik. Vi kritiserar alla partiers politik om de ”har fel”. 

Om SD fortsätter att växa i kommuner runt om i landet, hur tycker du att andra partier ska förhålla sig till det? Är det möjligt att hålla fast vid direktivet att inte förhandla med eller hjälpa fram SD på något sätt eller behövs en annan strategi?

– Att utestänga eller inte -samtala med SD eller andra partier är fel väg att gå. I Bromölla har vi röstat ja till bra förslag oavsett vilket parti som kommit med det. Vi har deltagit vid alla gruppledarsamtal som SD bjudit in till. Vi är trygga i vår liberala grund och utgår från den i de politiska debatterna. 

– Den politiska karta som idag finns hos oss i Bromölla eller i exempelvis grannkommunen Sölvesborg kommer efter nästa val finnas i riksdagen, regionerna och i många kommuner runt om i Sverige. I kommuner bildas många gånger samverkansallianser efter vilka personer som sitter i de olika partierna och inte efter ideologi. 

– Min största farhåga är att vi i Liberalerna lägger för stort fokus på att fortsätta strida internt om vem som är mest liberal istället för att fokusera på driva liberal politik och inte döma varandra utifrån de beslut som fattas i de olika kommunerna. 

Torbjörn Ekelund
Liberalerna Svalöv

Vilka erfarenheter har ni gjort, när SD har växt i kommunen?

– Polariseringen har ökat. Socialdemokraterna och Centerpartiet har glidit vänster ut ganska kraftigt, samtidigt som Moderaterna och Kristdemokraterna i många fall blivit lika radikala som Sverigedemokraterna så samarbeten mellan partier har försvårats för oss som strävar efter en Liberal mittenpolitik.

När SD väl är starkt – fullmäktiges största parti eller så stort att det blockerar även blocköverskridande majoriteter – hur hanterar ni det politiskt? Hur får ni genomslag för liberal politik?

– I vår kommun har Sverige-demokraterna över 31 procent av rösterna och är det i särklass största partiet. Vänsterpartierna (S, C, V, MP och Fi) klarade inte av att skapa ett styre då deras förhandlingar strandade. Moderater och Kristdemokrater styr nu tillsammans med Sverigedemokrater. Men Liberalerna har hamnat i en vågmästarsituation då de styrande partierna hela tiden befarar att vänsterpartierna skall fälla dem gång på gång. 

– Detta har öppnat en möjlighet för oss liberaler att från en oppositionsposition sätta press på styret så att de skriftligt gått med på att under mandatperioden avstå att driva de mest spektakulära frågorna. De har också gått med på att till exempel freda skolan från klåfingrighet, inte skära ner på hemspråksundervisning och låta Prideflaggan vaja från kommunens flaggstång på Pridedagen helt i enlighet med kommunens flaggpolicy med mera. Så genom vårt agerande så får vi igenom en hygglig del liberal politik samtidigt som vi fredat kommunen från frågor som till exempel drivits i Staffanstorp av ett liknande styre. 

– Vi ser till att värna alla människors lika värde, vilket gör våra ansträngningar värda varje diskussion med styret. Vi agerar alltså som vi hade gjort oavsett vilket parti som var det största i kommunen, det vill säga använder de medel vi har för att skapa så mycket liberal politik som möjligt.

Om SD fortsätter att växa i kommuner runt om i landet, hur tycker ni att andra partier ska förhålla sig till det? I samband med förra valet gick det ut direktiv att inte förhandla med eller hjälpa fram SD på något sätt. Är det -möjligt att hålla fast vid detta eller behövs en annan strategi?

– Man måste inse att förhandling med SD kan ha utgångspunkten att begränsa deras politiska utrymme. Förhandlingar handlar inte alltid om att ”hjälpa” andra partier. Man kan också förhandla ur en ren försvarssituation. 

– Strategiutveckling är helt nödvändig. Det begränsade synsättet att all förhandling med SD är förbjuden kommer bara att resultera i att liberaler ute i kommunerna tvingas vika sig när de behövs som mest. 

– Liberaler bör aldrig ge sig utan alltid försöka få så mycket liberal politik som möjligt och så lite av högerpopulism som möjligt. Men då måste man ha en säker liberal kompass och dessutom våga stå rak i ryggen när det blåser snålt. 

– Vi måste omformulera direktivet så att förhandlingar blir -möjliga. Direktivet borde dessutom inte handla om andra partier utan om vårt eget parti. 

– Det skulle kunna formuleras som: ”Liberalerna skall alltid -arbeta för att Liberal politik får så stort genomslag som möjligt”. Och ”alla former av förhandlingar och avtal skall ge tydliga avtryck i politiken i Liberal riktning”.

Martin Johansen
Liberalerna Tjörn

Vilka erfarenheter har ni gjort, när SD har växt i kommunen?

– Vi brukar börja med att prata om oss själva, Liberalerna fick i senaste valet på Tjörn 15 procent. Vi har legat på den nivån under ett antal val i rad nu vilket vi är väldigt glada över då det visar att det går att göra skillnad lokalt, även när draghjälpen från riks inte varit så stor. SD fick 10 procent.

När SD väl är starkt – hur hanterar ni det politiskt? Hur får ni genomslag för liberal politik, går det?

– Vår strategi har hela tiden -varit att försöka identifiera de frågor som vi tror har en potential att ”pratas om kring middagsborden”, alltså vilka frågor är viktiga för väljarna. Om man lyckas identifiera sådana frågor och också erbjuda någon form av lösning så har man enligt vår erfarenhet goda möjligheter att få genomslag i politiken. För att exemplifiera vad vi menar. 

– Vi trodde tidigt att trygghetsfrågor skulle bli en stor fråga bland folket. Vi valde då att för några mandatperioder sedan certifiera oss som en trygg och säker kommun, vilket vi fortsätter att göra. 

– Äldreomsorg är alltid viktigt. Vi skapade intraprenader och har vunnit priser för årets bästa äldremat, årets äldreomsorgschef och kommit långt i årets välfärdsförnyare. Vi ser till att alla ungdomar får sommarjobb, vi utbildar nyanlända till bland annat undersköterskor (vi har i november lägst öppen arbetslöshet i Sverige). Vi arbetar väldigt intensivt med civilsamhället. Vi blev också för ett par år sedan årets kulturkommun. Det är bara några exempel. 

– För man får ibland tänka att om man vill ha igenom det som är ideologiskt viktigt måste man skapa en plattform där man har någon möjlighet att göra det. Det är inte alltid väljarnas prioriteringar av viktiga frågor överensstämmer med den partiinterna. Inte för att väljarna ofta har en annan uppfattning, det kanske bara är så att de prioriterar andra frågor högre.

Om SD fortsätter att växa i kommuner runt om i landet, hur tycker ni att andra partier ska förhålla sig till det? I samband med förra valet gick det ut -direktiv att inte förhandla med eller hjälpa fram SD på något sätt. Är det -möjligt att hålla fast vid detta eller behövs en annan strategi?

– Vi har valt att lägga mindre energi på att förhålla oss till SD och mer tid på att förhålla oss till oss själva och väljarna. Vår uppfattning är att det är ett förhållningssätt som tjänat oss väl. Vi har 50 procent fler väljare än SD och Liberalerna besätter ordförandeposterna i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige har moderaterna.

– Det enda sättet att förhindra att andra partier växer är att det är vi själva som växer. Om vi ska växa så måste vi fokusera mer på oss själva och mindre på andra.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen