Frisinnet fick fäste i Folkpartiet

Salig Folkpartiet bildades ju 1934 genom att de två partierna Frisinnade folkpartiet och Sveriges liberala parti gick samman. Det frisinnade partiet var det överlägset största. I Stockholm behöll man två länsförbund (och ungdomsförbund) – ett frisinnat och ett liberalt – ända till 1967.

När jag själv gick med i ungdomsförbundet i Stockholm var det självklart att välja det liberala. Jag var (och är) ateist, kulturradikal, för fri abort och kan tänka mig att inta alkoholhaltiga drycker. Att gå med i den frisinnade delen av ungdomsförbundet var därför helt främmande.

Frisinnet spelade dock en stor roll inom Folkpartiet och med start i ungdomsförbundet lärde jag känna många frisinnade, ofta personer med bas i frikyrkor eller nykterhetsorganisationer.

För min personliga del kom det att bli en viktig del i min politiska utveckling. Det skapade en kontakt med folkrörelsetänkande. De frisinnade var viktiga för partiets sociala inriktning och för bland annat kraven på ökat bistånd och internationell solidaritet.

Under de senaste årtiondena har de traditionella folkrörelserna minskat kraftigt i medlemstal. Visserligen är Sverige ett land där många är med i föreningar – men det är snarare bostadsrättsföreningar och golfklubbar än politiska partier och ideella organisationer.

Frikyrkorna och nykterhetsrörelserna tillhör de som mist flest medlemmar. Det finns i dag färre än 200.000 medlemmar i frikyrkor och färre än 80.000 medlemmar i nyheterhetsorganisationer.

Det var tidigare nästan självklart att en folkpartist skulle vara ordförande i Riksdagens nykterhetsgrupp (den senaste var Karl Erik Eriksson fram till 1988). I dag finns ingen liberal ledamot som är medlem. Inte heller finns det någon liberal i Riksdagens kristna grupp.

Det innebär att Liberalerna kapat banden till en central del av sin historia.

Eftersom det speglar hur samhället har förändras kan man inte vara förvånad. Men att frisinnet har försvunnit märks också i att förslag om att försvaga Systembolagets monopol (grundades av liberalen Ivan Bratt) kommer upp inom Liberalerna. Och än tydligare när det kan läggas interna arbetsgruppsförslag om att göra egen narkotikaanvändning legal.

Så det finns starka tecken på att inte bara banden till historien kapats utan att det sociala, frisinnade arvet knappast längre spelar någon roll.

Olle Wästberg

Dela med andra
redaktionen
redaktionen