Gedigen kunskapsförmedlare blir ny GD för Skolverket

Den 15 mars tillträder Joakim Malmström som ny generaldirektör för Skolverket, berättade skolminister Lotta Edholm (L) vid en presskonferens på måndagen.

– Möjligheten att göra skillnad lockade mig till det här jobbet, sa Malmström på presskonferensen.

– Jag kommer inte från skolvärlden, fortsatte han. Men jag kommer med både kunskap och förmåga att leda. Inte minst för att få verksamheter att jobba mot samma mål.

Malmström är för närvarande Sveriges riksantikvarie, ett uppdrag som han innehaft i snart tre år. Innan dess var han överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet sedan 2017 och universitetsdirektör för Stockholms universitet mellan 2013 och 2017. Han är i grunden disputerad historiker.

Vid presskonferensen betonade Lotta Edholm vikten av att den svenska skolan återvänder till ”grunderna”.

– Mycket fungerar bra i svensk skola, men det finns också mycket som kan bli bättre, inledde Edholm.

– Svensk skola nådde under lång tid mycket höga resultat. Svenska elevers läsförståelse var enligt många bedömare på absolut toppnivå, men så är det inte längre.

– Senaste Pisa-undersökningen understryker detta, läsförståelse och matematik harförsämrats kraftigt.

– Läsförmågan är särskilt alarmerande eftersom det är grunden för fortsatt lärare, fortsatte Edholm. Vi ser ingen förbättring bland 15-åringar. Var fjärde förstår inte innehållet i en text.

Både Lotta Edholm och Joakim Malmström underströk vikten av att Skolverket stödjer och stöttar skolorna och enskilda lärare i detta arbete. Det svenska skolväsendet är starkt decentraliserat. Dessutom har friskolorna en större grad av frihet. Skolverket är statens redskap för att styra över skolans arbete och därför en central myndighet i det arbetet.

– Varken vinstkrav eller religion ska gå före elevernas rätt till kunskap, sa Lotta Edholm bland annat.

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen