Grupparbete om EU:s framtid

På fredag hålls ett toppmöte i Göteborg där statsminister Löfven är värd. Han har bjudit in kollegor från alla medlemsländer för att diskutera sociala och arbetsmarknadsrelaterade frågor. Hur någon kan komma på tanken att ha ett möte i Göteborg i november är en gåta. Det är inte den månad min hemstad visar sig från sin allra mysigaste sida. Hur som helst har hela veckan präglats av aktiviteter, ministermöten, dialoger, debatter mm. Studenter, civila samhället, fackföreningar och näringsliv deltar i en mängd olika evenemang.

Till fredagens toppmöte kommer alla statsministrar utom Merkel som är kvar i Berlin i regeringsförhandlingar. Vad exakt de ska diskutera är lite luddigt, ministrarna kommer att delas in i grupper och prata om frågor som hur minskar vi ojämlikheten i Europa? Hur skapar vi hållbara jobb och utbildning som krävs? Hur kan vi arbeta för tillväxt och hur kan EU:s sociala dimension utvecklas? Det hela kommer att utmynna i att man antar 20 principer om den Europeiska sociala pelaren. Icke bindande målsättningar om lika möjligheter, en trygg anställning, utbildning, barnomsorg med mera.

Den ekonomiska krisen hade förödande effekter i form av arbetslöshet och social utslagning i många länder. Nu är det tillväxt i alla länder, då är det viktigt att visa att EU-samarbetet också har ett socialt ansikte, att det finns ett gemensamt ansvar för att se till att medborgare i hela unionen är bättre rustade för framtiden, redo för framtida arbetsmarknadskrav, digitaliseringen, robotisering. Nationalisterna och EU-skeptikerna har framgångsrikt utnyttjat krisen, människors uppgivenhet och pekat på globaliseringens förlorare. För att ta upp kampen mot populismen måste de etablerade politikerna visa att de tar sociala rättvisa och jämlikhet på allvar. Samtidigt beslutas det mesta av social- och arbetsmarknadspolitiken i EU av medlemsländerna och är beroende av skatt och nationella trygghetssystem.

EU har inte mycket makt på detta område. Så man kan undra vad grupparbetet får för konsekvenser, blir det bara vackra deklarationer och fina målsättningar? Men – make no mistake. Detta är en del i debatten om framtidens EU. Starka krafter agerar för att EU, eller en inre kärna av länder, ska införa en gemensam skatte- och socialpolitik. Denna debatt förs och måste föras, också i Sverige. Socialdemokraterna i Sverige har varit starka motståndare till detta. Vet de vad de gett sig in på i Göteborg?

Cecilia Malmström

Dela med andra
redaktionen
redaktionen