Har vi fått nya muppar?

Det finns personer som ständigt kommer med onyanserade larmrapporter om miljöproblem. När katastrofen uteblir presenterar de helt obekymrat nya larm. Presenterar de lösningar så är de av karaktären att stoppa all tillväxt. Vi kallar dem miljömuppar.

Kanske behöver vi ett motsvarande namn, migrationsmuppar, för att begripa det senaste årets debatt. Att Sverige efter 20 år av mycket hög invandring är ett land som omvärlden ser upp till rör inte mupparna i ryggen. Varje anekdotiskt exempel kan användas som larmrapport. Alla försök att presentera balanserade lösningar viftas bort som otillräckliga – inget annat än kraftiga minskningar av invandringen duger. Precis som med miljömupparna så finns där verkliga problem att bemöta, så de kan inte bara avfärdas.

Det som kanske gjort att vi inte känt igen dem som muppar med en gång är klädstilen. En del migrationsmuppar klär sig för all del lite skrattretande tillknäppt, som en motsatt miljömupp, men många ser ut som du och jag.

Hur har vi hanterat miljömupparna? Tämligen respektfullt, åtminstone i offentligheten. Vi har lyssnat, tagit till oss när det finns ett verkligt problem, och formulerat kloka, liberala förslag baserade på öppenhet, marknadskrafter och teknikoptimism.

Det har inte lett till att miljömupparna har försvunnit. Det går alltid att få rubriker, och väljare, på larmrapporter och drastiska förslag. Men Folkpartiet har inte gett upp för det och har bidragit till att Sverige har en rätt bra och progressiv miljöpolitik.

Vi ska inte tro att vi får bort migrationsmupparna heller. De är närmast garanterade utrymme i offentligheten. Men vi kan komma med balanserade analyser och lösningar. Sverige behöver friare byggregler och fri hyressättning, kombinerat med regler som ger en blandad bebyggelse med god tillgång till grönområden med mera. Friare lönesättning, kombinerat med stöd för att människor inte ska fastna i fattigdom. Kraftfulla åtgärder mot hedersförtryck och militant fundamentalism, kombinerat med en respekt för människors kulturella olikheter. Och så vidare.

Sverige har i 20 år kunnat kombinera hög invandring med ökade inkomster och förbättrad välfärd. Vi behöver bemöta mupparna med en bra färdplan för de kommande 20 åren.

Andreas Bergström
Vice vd på tankesmedjan Fores

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg