Svenska redan på asylboendet

Just nu utspelar sig tragiska scener från Engelska kanalen. Under flera nätter har tusentals desperata migranter försökt storma tunneln för att ta sig vidare i Europa. Flyktinglägren i Calais,  där det beräknas bo upp till 5000 personer, växer.

Englands premiärminister är inte glad. Han utlovar högre säkerhet. För vem är säkerheten tänkt? Knappast för migranterna, snarare tvärtom. Flertalet har redan offrat sina liv under Engelska kanalen.

Murarna inom och runt Europa blir allt högre. Taggtråd och gränskontroller mellan Europas länder byggs upp i rask takt. Öppenheten och solidariteten är hotad. Den gemensamma flyktingpolitiken i Europa fungerar inte.

Utmaningarna är stora för den solidariska flyktingpolitiken i Europa. Men unionen har hanterat kriser förr och kan göra det igen. Samtidigt måste Sverige ta möjligheterna som ges av att många nya människor kommer hit och stannar i Sverige.

I flera av Sveriges mindre städer saknas rätt kompetens och utbildad arbetskraft. Krisen på personal i till exempel vården är stor, speciellt på sommaren. På migrationsverkets boenden och i etableringsinsatserna finns det personer med utbildning och erfarenhet. Inte sällan har de högre utbildning så som sjuksköterskor, tandläkare och läkare eller så har de kompetens som grävmaskinister, bagare, hantverkare av olika slag och entreprenörer.

Problemet i Sverige är att flyktingar tillbringar alltför lång tid i väntan. Flyktingar väntar på uppehållstillstånd, väntar på språkutbildning, väntar i bostadskö och väntar på en godkänd yrkeslegitimation.

Det blir väldigt tydligt på mindre orter med stora asylboenden. Det finns kompetens nära men samtidigt är det är långt bort för att handläggningstiderna hos Migrationsverket är långa. En godkänd legitimation hos Socialstyrelsen tar i snitt fyra år för till exempel en läkare med utbildning utanför EU.

På många orter i Sverige finns nu möjligheten att fylla på i bristyrken. För alla jobb krävs inte hög-re utbildning. Men för alla jobb krävs kunskaper i svenska. Bagarens recept, samtalet i fikarummet, mötet med äldre personer i hemtjänsten och andra vårdyrken.

Undervisningen i svenska måste börja redan på asylboendet, något som görs alltför sällan idag. Sfi-undervisningen håller för låg kvalitet där flera års studier inte ger tillräckliga kunskaper för den svenska arbetsmarknaden. Dessutom måste den svenska arbetsmarknaden förändras för att fler ska komma i jobb fortare. Dagens system med höga ingångslöner reser höga murar för nyanlända. Ingångslönerna måste sänkas och LAS förändras.

Migranterna är fler än någonsin i Europa. Krig och kriser i världen gör att många personer behöver skydd. Ny kompetens och nya möjligheter kommer varje dag till Sverige, många utanför storstäderna. Det gäller att Sverige tar den möjlighet som ges.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg