Historisk utbyggnad av yrkeshögskolan

Sverige har stora kompetensbehov och därför föreslog regeringen i budgeten för 2024 att antalet platser på yrkeshögskolan skulle öka för att möta dessa behov. Nu meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att man beviljat mer än 40 000 nya utbildningsplatser på 477 utbildningar, varav 124 inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning.

– Nu görs en viktig och välkommen satsning på fler utbildningar inom de områden där de behövs som mest. Nyindustrialiseringen, digitaliseringen och den gröna omställningen har skapat ett förändrat kompetensbehov och därför behöver vi också ett utökat och förändrat utbildningsutbud, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Magnus Wallerå i ett pressmeddelande.

Trots det relativt svåra ekonomiska läget i Sverige, finns behov av arbetskraft och regeringens anslag innebär att fler än någonsin kommer att få möjlighet att studera på en YH-utbildning.

– Det är mycket viktigt för Sveriges konkurrenskraft att vi nu möter den ökade efterfrågan på kompetens inom bland annat grön omställning och teknik. Tillgång till personal med rätt kompetens är dessutom viktigt för att fortsatt attrahera nya näringslivsinvesteringar, säger utbildningsminister Mats Persson (L) i ett pressmeddelande.

En intervju med Mats Persson om den här satsningen kommer i nyhetsmagasinet NU den 26 januari.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen