Internationella domstolen tar upp målet Sydafrika mot Israel

Internationella domstolen i Haag började under torsdagen höra målet ”Sydafrika v Israel” gällande möjligt folkmord från Israels sida, riktat mot palestinier i Gaza.

Det var den 29 december som Sydafrika väckte talan mot Israel i Internationella domstolen, International Court of Justice (ICJ), och bad om ett snabbt förhandsavgörande rörande indikationer på att Israels militära angrepp medförde överträdelser av konventionen mot folkmord.

Förhandlingarna inleddes med Sydafrikas framställan inför domstolen på torsdagen 11 januari.

I samband med att Sydafrika öppnade målet skrev ICJ i ett pressmeddelande att Sydafrika menade att Israel dels har misslyckats med att förebygga handlingar som utgör folkmord, dels misslyckats med att beivra de offentliga uppmaningarna till att begå sådana handlingar som ägt rum.

Om Sydafrika vinner domstolens stöd i avgörandet, menar de att domstolen i sitt utslag ska ”skydda det palestinska folket mot ytterligare skada och övergrepp” samt att tvinga fram bättre följsamhet från israelisk sida när det gäller folkmordskonventionens bestämmelser.

Israels plädering i målet kommer att hållas under fredagen. Israels representanter har avvisat alla anklagelser om att de skulle gjort sig skyldiga till brott mot folkmordskonventionen och menar att de absolut följer de regler som ställs upp av folkrätten, men betonar att de har en oavvislig rätt att försvara sin befolkning mot Hamas angrepp.

”Vi är i krig med Hamas, inte med palestinierna”, sa den israeliska regeringen och hänvisade till att deras väpnade motangrepp mot Hamas också har en humanitär komponent som ska hjälpa civilbefolkningen i Gaza.

Enligt de tillgängliga uppgifterna per den 11 januari, så har denna humanitära operation levererat 208 lastbilslaster förnödenheter, enbart under dygnet 10 januari. Operationen innefattar också tankbilar med gas och bränsle, för att ersätta uteblivna leveranser när ledningar är förstörda.

Vidare säger Israel att man etablerat tillfälliga fältsjukhus och förbandsplatser för den palestinska befolkningen, för att kompensera för de sjukhus som förstörts under striderna. 50 sjukbäddar är tillgängliga i dagsläget, enligt den israeliska försvarsledningen, men fler är på väg.

Slutligen pekar de israeliska stats- och militärledningarna i sina kommentarer på att de medger eldupphör av humanitära skäl, som en del av operationerna i Gaza.

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen