Inte bara fusk när alla inte får mönstra

Ungdomar fejkar sjukdomar för att slippa mönstring, men det är inte hela problemet. NU har pratat med Marinette Nyh Radebo som är informationschef på Plikt- och prövningsverket och försökt reda ut varför det är hårdare krav för att få göra militärtjänstgöring idag.

I år har 110 000 ungdomar födda 2006 fått fylla i det som kallas för mönstringsunderlaget. 29 500 av dem kommer att kallas till mönstring och av dessa blir 8000 värnpliktiga soldater. Mönstringsunderlaget består av ett fyrtiotal frågor om hälsa, den egna fysiken, skoltid, personlighet och lagöverträdelser. Och här handlar det inte om ett erbjudande att svara på frågorna. Det är det lag på att man måste göra. Några få undantag finns, om man exempelvis är mantalsskriven utomlands, intagen för vård eller blivit beviljad en LSS-assistans så behöver man inte svara.

Det är också olagligt att inte svara ärligt på frågorna i mönstringsunderlaget. I vintras uppstod en debatt om att många ungdomar uppgav i mönstringsunderlaget att de led av olika sjukdomar eller åkommor för att slippa mönstra och därmed också slippa göra värnplikt. Det förekommer sannolikt även om omfattningen är osäker. En av dem som reagerade var Liberalernas talesperson i försvarsfrågor, Anna Starbrink.

Vad som dock också förekommer är att Plikt- och prövningsverket sållar bort ungdomar som vill mönstra och göra värnplikt men där svaren i mönstringsunderlaget leder till att de inte kallas till mönstring. Det kan handla om olika allergier, kroniska sjukdomar men även om en sådan vanlig sak som att du inte har körkort.

– Årets kull av 18-åringar är ovanligt stor, 110 000, säger Marinette Nyh Radebo, informationschef på Plikt- och prövningsverket, som har hand om mönstringen.

Plikt- och prövningsverket får vad man skulle kunna kalla en beställning från försvarsmakten på vad de har för behov av värnpliktiga. Att 8000 i slutändan kommer att väljas ut har dock riksdagen bestämt, vad de ska göra under sin värnplikt bestämmer försvarsmakten.

– Vi behöver mönstra 3,5 personer för att välja ut en. De 29 500 som i år kallas till mönstring väljs i våra datorer utifrån de svar de har lämnat i mönstringsunderlaget. I år kräver alla tjänster att den värnpliktige har körkort vilket har vållat lite problem. Många av de svarande har inte ens fyllt 18 år när de fyller i mönstringsunderlaget men de får ange att de håller på att ta körkort. Tidigare fick försvarsmakten utfärda körkort med det får man inte längre, därav kravet, säger Marinette Nyh Radebo.

Det är transportstyrelsen som bestämt att Försvarsmakten inte längre får utfärda körkort. Försvarsmakten har dock möjlighet att genomföra den praktiska delen av förarprovet. De har också möjlighet att genomföra förarprov för tunga fordon (C-behörighet).

Andra skäl till att inte bli kallad till mönstring är olika allergier och sjukdomar. Här handlar det om att de värnpliktiga utbildas för att fungera i krig och då kan det vara svårt att under längre tid i fält ha tillgång till mediciner för olika kroniska sjukdomar. Andra fysiska begränsningar som till exempel knäskador innebär också att 18-åringen sållas bort, även om hen vill både mönstra och göra värnplikt.

– En del av värnpliktsutbildningen är gemensam för alla och du ska till exempel kunna bära en tung ryggsäck under längre perioder.

Frågorna i mönstringsunderlaget är framtagna utifrån vilka behov försvarsmakten för närvarande har och av försvarets läkare. De kan komma att ändras, kanske redan efter höstens försvarsproposition, tror Marinette Nyh Radebo.

– Vi ser hela tiden över mönstringsunderlaget och mycket talar för att antalet värnpliktiga kommer att öka med det nya försvarsbeslutet och då kommer antagligen kraven att förändras.

Även om du blir kallad att mönstra är det ingen garanti för att du får göra värnplikten. Mönstringen sker under två dagar men om man blir underkänd i något moment under resans gång så avbryts mönstringen. Den som är missnöjd med Plikt- och prövningsverkets beslut, antingen genom att man inte blir kallad att mönstra eller att man anser att bedömningen av något moment vid mönstringen har varit felaktig eller orättvis, kan överklaga. Då överklagar man till Plikt- och prövningsverket.

– Det är inte så vanligt utan de flesta brukar välja en annan möjlighet, säger Marinette Nyh Radebo. När du väl fyllt 18 år kan du göra en egen ansökan. Det har tidigare varit cirka 15 procent av de mönstrande som gjort det, i nuvarande årskull är det fem till sju procent. Men 80 procent av dem är från samma årskull som har blivit kallade. Det är alltså en enklare och mer populär metod än att överklaga.

Debatten i vintras handlade om att några personer fyller i mönstringsunderlaget på ett uppenbart felaktigt sätt. De har skrivit att de har väldigt många sjukdomar, till exempel för att därigenom slippa mönstring.

– Det här är ett lagbrott men vi har ännu inte gått vidare med något fall, säger Marinette Nyh Radebo. Det här visar ju att de inte bara har otur, har de fyllt i alla sjukdomar som finns antyder ju det att de är dumma också.

Anna Starbrink håller med om att de som fuskar och fyller i sjukdomar de inte har är dumma men hon tycker även det är dumt att inte något fall dragits inför rätta.

– Tyvärr har fuskandet visat sig vara en strategisk dumhet som lönar sig.

Anna Starbrink är också frågande inför de förhållandevis hårda krav som Försvarsmakten ställer på de som mönstrar.

– Är det verkligen motiverat att exkludera så många från värnplikten för att de har något mindre hälsoproblem? Och vore det inte rimligt att Försvarsmakten kan ge värnpliktiga möjligheten att ta körkort, när de nu är pliktade att genomgå värnpliktsutbildningen? Det skulle nog vara en bra motivation för många, samtidigt som utbudet av lämpliga ungdomar att ta ut till värnplikt skulle öka, säger Anna Starbrink.

Jan Fröman

Dela med andra
redaktionen
redaktionen