Jämställdhet – väg till framgång

Häromveckan utsåg kung Abdullah en ny regering här i Jordanien där jag sedan någon månad är svensk ambassadör. Trots tal om ökad jämställdhet slogs rekord i låg kvinnorepresentation. Från att ha haft fyra kvinnor i den förra regeringen är nu endast två av 29 ministrar kvinnor. Även i det nyvalda parlamentet (som förvisso har mycket liten makt) är andelen kvinnor under 20 procent.

Den jordanska regeringen ser därför nu ut som makten i många tider och i många länder har sett ut. Makt och inflytande är synonymt med män.

För dem som till äventyrs tror att män som grupp är smartare och mer kompetenta än kvinnor är ju detta inte något problem – om män är smartare än kvinnor är det ju meritokrati som råder när det enbart är män som når de högsta positionerna. Men för alla oss som är övertygade om att intelligensen är hyggligt jämnt fördelad mellan könen är det en grundläggande orättvisa när mindre kompetenta män når högre positioner än mer kompetenta kvinnor.

Något som till synes är en paradox är att väldigt många kvinnor i Jordanien är högutbildade samtidigt som andelen som jobbar är mycket liten. Fortfarande lever en grundläggande statisk syn på ekonomi kvar, många är övertygade om att om kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden så hotas männens jobb.

Här kan vi från Sverige lyfta fram vår egen historia och visa hur fel den föreställningen är. När kvinnor på allvar tog steget ut på arbetsmarknaden så ökade tillväxten, jobben blev fler och vi blev ett rikare land.

Jämställdhet handlar om att varje människa ska bedömas efter vem hen är och gör och inte begränsas på grund av vilket kön hen har. Men för dem som inte förstår att jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter är det värt att påminna om att ökad jämställdhet också bidrar till tillväxt och rikedom i samhället. Ekvationen är ganska enkel; om alla människors kunskap och kompetens används så ökar välståndet.

Mellanöstern är i dag en region plågad av krig, konflikter, förtryck och fattigdom samt kraftigt bristande jämställdhet. I jämställdhetsutmaningen ligger en avgörande nyckel för att lösa många av regionens problem. Jag tror faktiskt att ingenting skulle betyda så mycket för en bättre utveckling i Mellanöstern som ökad jämställdhet. Därför ska Sverige och det internationella samfundet alltid stå upp för idén att kvinnor och män alltid ska ha samma rättigheter och möjligheter. Och påminna om att när endast två av 29 av regeringens ledamöter är kvinnor, så finns det en kraftig hemläxa att göra.

Erik Ullenhag 

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund